Hopp til innhold

TD- og arrangørkurs langrenn

Langrennskomiteene i Akershus og Oslo inviterer rennarrangører, TD’er og TD kandidater til kurs/workshop torsdag 15. november 2018. NB! kurset er flyttet til Åråsen Konferansesenter (Åråsen stadion)

Kursinstruktør: Marte Trondsen,  TD FIS og Akershus
NB! Sted: Åråsen Konferansesenter (Åråsen stadion) KART 
NB! PARKERING: Gratis parkering på øvre plan på parkeringshuset (til høyre).

TID: KL. 18.00 -21.30.

Kurset vil gjennomgå de mest sentrale oppgaver for arrangører og TD’er.
Utveksling av erfaringer og diskusjon om aktuelle problemer vil stå sentralt i opplæringen.

For nye TD’er er TD kurset delt i 2. Del 1 i opplæringen (3-4 timer 15.11.2018). Del 2 den praktiske delen vil bli tatt på et av vinterens skirenn som avsluttes med en rapportskriving.

Alle deltakerne bes gjøre seg kjent med Skiforbundets rennreglement spesielt det som omhandler TD (§ 303).

Vi håper å se veldig mange på Lillestrøm denne kvelden.
NB:Klubber som skal arrangere renn sesongen 2018-19 ha deltakere på kurset både, rennleder og TD fra klubben.

Påmelding  Frist 5. november 2018! 

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix