Hopp til innhold

Det var under alpin-NM prosessen startet

Vil jobbe med «kulturen»

Norges Skiforbund Alpint har startet med et «kulturprogram» med målsetting om å bygge kultur i alpin-Norge på alle nivåer og aldersgrupper.

Norges Skiforbund har ambisjoner om å bli verdens beste alpinnasjon. Når lilleputtnasjonen Norge konkurrerer mot stormaktene Østerrike og Sveits, kan forbundet bli bedre i alle ledd. Dette handler blant annet om identitet, spilleregler, verdier, oppførsel og hvordan utøvere, trener/ledere behandler hverandre.

- Vi skal ha et kontinuerlig fokus på forbedring i alle ledd. Vi har nå hatt en prosess der vi har presentert og vært i dialog med alpin-Norge på ulike arenaer som NM, fagmøter, Hovedlandsrennet med mer.

Vi startet arbeidet under NM Hafjell i vinter, men dette er en langsiktig prosess. Målet er å få innspill og forankring på den prosessen det er å bygge kultur slik vi ønsker å ha det i alpinfamilien, forteller sportssjef Claus Johan Ryste.

Grunnverdiene til Norges Skiforbund og «Attacking Vikings» skal også implementeres i «kulturprogrammet».

- Det er naturlig at vi starter prosessen med skigymnasene som er en viktig ressurs. Etter hvert kommer vi til å forankre programmet med resten av alpin-Norge mot både krets og klubb, forteller junior- og breddeansvarlig i alpint, Stefan Havnelid Johnsen.

Det blir en tredeling i «kulturprogrammet»:
1) I alpinkomiteen er det gjennomført en prosess på hvordan arbeidet skal være i der. Det er utarbeidet et verdisett som skal være styrende for arbeidet, samt hvilken kultur som skal kjennetegnes for alpinfamilien. 

2) I alpin-administrasjonen skal det være en prosess på hvordan jobben i administrasjonen blir gjennomført, og hvordan «kulturprogrammet» kan understøtte den verdien og kulturen.

3) Gjennom arbeidet så langt er det lagt opp et prosjekt som skal ha fokus på å felles spilleregler for trenere/ledere i alpin-Norge. Her er det satt ned en gruppe på tvers av alpin Norge for å jobbe med for å komme frem til felles spilleregler. Det vil være en del møtevirksomhet utover høsten for å kunne presentere et utkast til felles spilleregler på fagmøtet i oktober.

Arbeidsgruppen, administrasjonen: Claus Johan Ryste og Stefan Havnelid Johnsen.
Skigymnasene: Steve Skavik (Persbråten), Haukur Bjørnarsson (NTG Geilo), Oskar Andersson (NTG Lillehammer), Hallgeir Vognild (Oppdal VGS), Mikael Stenbak (Narvik VGS), Sami Tikkanen (Hovden VGS), Asbjørn Skorpen (Voss VGS) og Martin Budal (Dønski VGS).

NIF-EPI01, 01
NTBScanpix