Hopp til innhold

4,8 millioner fordelt i prepareringsmidler

Norges Skiforbund har fordelt 4,8 millioner til klubber i ski-Norge til innkjøp av utstyr til å kjøre opp skiløyper. Midler fra utstyrsordningen bidrar til at flere klubber har fått investert i ny prepareringsmaskin siste året.

Det er første året tilskudd til prepareringsutstyr inngår som en permanent ordning.

Det er 30 klubber fra alle skikretser som får tilskudd for 2016.

 - Det at klubbene våre hver kjører opp skiløyper for alle, er kanskje det beste tiltaket som norsk idrett gjør for den norske folkehelsen. Tre av fire av våre klubber preparerer egne anlegg på dugnad. Det er derfor denne ordningen er så viktig. Den gir et godt bidrag for klubbene våre til å investere i nødvendig utstyr som sikrer skiløyper både for våre medlemmer, men like viktig for alle de som bruker disse anleggene til mosjon og trening. Seks av ti sier at de går på ski hvert år. Det er langt flere enn de som er medlem i et skiklubb og som også nyter godt av det jobben som klubbene våre gjør, sier skipresident Erik Røste

Ordningen gjelder alt utstyr kjøpt inn/kjøpes inn etter 1. januar 2016 og frem til fristen for innsendelse av kvitteringer 15. mars 2017.

Se tidligere sak på skiforbundet.no

Mange i ski-Norge og i skiklubbene understreker at det fremover må jobbes med at prepareringsutstyr må få 100 prosent støtte i momskompensasjon.

Vi har fått kommentarer fra flere av klubbene som kommenterer årets tilskudd etter kjøp av ny prepareringsmaskin!

Christian Tharaldsen, Kjellmyra (Hedmark):

Vi er overlykkelig over tilskuddet, men dette er avgjørende for at vi skal klare å få kjørt opp skiløyper. Vi har jobbet hardt med økonomien i mange år, og det er veldig bra at Skiforbundet har fått til denne ordningen permanent. Det var en vurdering om kommunen skulle kjøpe inn maskinen, men det er best at vi eier og disponerer den i klubben. For små idrettslag er det krevende å gå til innkjøp av ny prepareringsmaskin, og det er svært viktig at Skiforbundet jobber for å få til 100 prosent momskompensasjon på prepareringsutstyr. Det er direkte fælt at idrettslag må selge kake og vafler for å tilrettelegge for folkehelse.

Alf Gunnar Olsen, Hægbostad IL (Vest Agder):

Det er fem idrettslag som har gått sammen om å investere i en ny prepareringsmaskin på Naglestad skisenter. Dette er et skisenter som ligger så langt sør du kan komme i Norge. Den forrige maskinen var fra 1980, og dette er blitt en ny verden for oss. Vi legger til rette for løyper for klubber, skoler, turgåere, og alt gjøres på dugnad. Med hjelp av stiftelser og lokale banker i tillegg til støtte fra Skiforbundet har vi klart å finansiere maskinen som er et fantastisk viktig helsefremmende tiltak. På små steder er det begrenset med sponsormuligheter, og vi har ingen inntekt på løypemaskinen.

Johnny Mortensen, Svarstad IL (Vestfold):

22 februar fikk Svarstad IL ny Prinoth T4 maskin levert fra Owren. Idrettslaget kjører løyper i nærområdet, turløyper og fylkesanlegget for langrenn i Borgen (Vestfold). Med denne nye maskinen kan vi tilby gode preparerte løyper selv om vi har vanskelig værhold (is, store variasjoner i temperatur og lite snø). For oss her i Vestfold er det viktig at vi greier å tilby løyper ikke bare til aktive men også til allmenheten slik at alle har gode muligheter for ikke bare gå men også drive med skileik og skiaktivitet. Vi vil rette en stor takk til NSF for støtten til prepareringsutstyr vi har fått. Dette gjør det mulig for oss som fleridrettslag til å kunne ta en så stor investering til nye løypemaskin. Vi var svært heldige at Lardal kommune sponset idrettslaget med et betydelig beløp til investering også.


Per-Odd Grevnes, dagleg leiar i Sogndal Skisenter og Tommy Harjo, leiar langrennsgruppa i Sogndal IL:

Sogndal Skisenter Hodlekve ligg snøsikkert til. Derfor er dette ein øvingsarena for langrennsfolket i heile regionen, særleg når snømangelen gjer seg gjeldane lenger ut i fjordane. Samstudes er dette hovudarenaen til Sogndal Idrettslag - Langrenn. Senteret har 10 km med langrennsløyper der 5 km er med lys.  Senteret mottek årleg 150 000 i støtte frå Sogndal kommune til løypekjøring. I tillegg er mange av løypebrukarane med på å betale ei frivillig løypeavgift.  Trass i desse bidraga er det ikkje nok til å kunne dekke utgiftene me har til å levere gode langrennsløyper. Utan støtte frå Norges Skiforbund ville det ikkje vere mulig å investere i ny maskin for dette senteret. Maskina me no har kjøpt kjem frå Beitostølen der den har gått som løypemaskin og laga løyper til mellom anna Beitosprinten. Den har to hydrauliske sporleggarar som gjer det enklare å sette gode spor under krevjande forhold. Sogndal Idrettslag Langrenn og Sogndal Skisenter takkar for støtta! 

Olav Stokkeland i Tistedalen FL (Østfold):

Vi er strålende fornøyd med tildelingen. Prepareringsmaskinen erstatter en gammel maskin som ble ødelagt 2016. Vi har i tillegg til egne midler blitt støttet av to lokale banker med til sammen 400 000 kroner. Vi skal bruke maskinen i nye Tistedalen Skianlegg.

Disse 30 klubbene fra alle skikretser vil motta støtte til prepareringsutstyr: 

Krets

Klubb

           Utbetalt

Buskerud

Konnerud

23311

Buskerud

Efteløt IL

4493

Sogn og Fj

Fj. Vereide

300000

Sogn og Fj

Sogndal IL

200000

Agder og Rogaland

Hægbostad IL

300000

Agder og Rogaland

Tveit

8333

Oppland

Hedalen Il 

166650

Oppland

Rinna 

200000

Telemark og Vestfold

Svarstad

300000

Telemark og Vestfold

Høydalsmo 

45886

Hedmark

Kjellmyra IF

300000

Hedmark

Ringsaker

13332

Akershus

Gjerdrum Il

9832

Akershus

Eidsvold Værks Skiklub

8265

Østfold

Tistedalen Il

300000

Østfold

Moss

29919

Nord Trøndelag

Overhalla IL

300000

Nord Trøndelag

Frosta IL

200000

Finnmark

Kautokeino IL

226644

Finnmark

Nordlys IL

19665

Troms

Lavangen 

300000

Troms

Vesterfjell IL

200000

Møre og Romsdal

Driva IL

300000

Møre og Romsdal

klubb

29664

Sør Trøndelag

Orkdal Il

300000

Sør Trøndelag

Byneset IL

8333

Hordaland

Bjørn West

32671

Nordland

Skillevolden Idrettspark

300000

Nordland

Ankenes SK

200000

Oslo 

Bækkelaget SK

271306

   
NIF-EPI03, 03
Foto: Geir Olsen, NTB Scanpix