Hopp til innhold

Skiforbundets koronaveileder

Norges Skiforbund har oppdatert sin koronaveileder etter oppdaterte retningslinjer 1. august. Se NSFs nye koronaveileder for klubber og kretser.

Norges Skiforbund støtter opp under helsemyndighetenes arbeid for å hindre spredning av COVID-19-viruset.  

Med bakgrunn i retningslinjer fra Helsedirektoratet 1. august 2020, vil organisasjonsledd i Norges Skiforbund kunne gjennomføre treninger, arrangement og annen organisert idrettsaktivitet, samt avholde kurs og kompetansehevende tiltak dersom gjeldende regler og retningslinjer overholdes.

NYTT 4. august: NSFs koronaveileder for klubber og kretser.


Se også tidligere publiserte Koronaveileder for NSFs landslag, samt Gjennomføring av kurs i Norges Skiforbund.

Forøvrig viser vi til Norges Idrettsforbunds og myndighetenes anbefalinger.

* Smittevernveileder for idrett 
Norges Idrettsforbund - Temaside om koronavirus
Helsenorge.no - Koronavirus
Folkehelseinstituttet - Temaside om koronavirus
Se oppdatert informasjon hos Helsedirektoratet!
* Lotteri- og stiftelsestilsynet

#GodeSammen #VedÅHoldeAvstand 💙

NIF-EPI01, 01
NTB scanpix