Hopp til innhold

Samordnet rapportering 2019

Frist for rapporteringen er 30.april. Her har vi samlet en del nyttig informasjon i forbindelse med arbeidet.

Det nærmer seg den tiden på året hvor alle idrettslag skal rapportere inn en del nøkkelopplysninger. For å bistå alle våre skiklubber best mulig har vi her laget en oversikt over hva som skal sendes inn og hvordan dere praktisk får rapportert inn riktige tall på aktive medlemmer i klubben. Samordnet rapportering åpner i KlubbAdmin 01.april. 

Rapportering av medlemsopplysninger - frist innen 30. april hvert år: 

 • Medlemstall - antall betalende medlemmer pr 31.12. i hovedlaget foregående år. 
 • Aktive medlemmer - pr 31.12. foregående år (se forklaring på aktive medl. under).
 • Idrettslagets tillitsvalgte og ansatte i ledende stillinger. 
 • Protokoll fra årsmøtet - skal lastes opp i signert versjon. 
 • Årsregnskap - fra foregående år skal lastes opp i signert versjon. 
 • Valgt revisors beretning - lastes opp i signert versjon/ Revisjonsberetning fra engasjert revisor - lastes opp i signert versjon. 
 • Kontrollkomiteens beretning - lastes opp i signert versjon. 
 • Momskompensasjon - rapportering og søknad om mva-kompensasjon på varer og tjenester.

Husk også å registrere antall funksjonshemmede (bevegelses-, syn-, hørsel- og/eller utviklingshemming). Det gjelder både de som er aktive i ordinære treningstilbud og de som er med på tilrettelagte tilbud eller idrettsskoler. På bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede får idrettslag ofte ekstra økonomisk støtte. 

Tilgang til samordnet rapportering

Styret og medlemsansvarlig har tilgang til samordnet rapportering. Registrert leder av klubb kan sende inn nye opplysninger til brønnøysundregistrene. 

KLARGJØRING TIL SAMORDNET RAPPORTERING

BESKRIVELSE - MEDLEMSTALL

Grunnlaget medlemstall som skal rapporteres omfatter alle personer som er medlem i idrettslaget pr. 31.12.18, og som har betalt medlemskontingent til idrettslaget i 2018.   

BESKRIVELSE - AKTIVE MEDLEMMER

Alle medlemmer som regelmessig deltar i organisert aktivitet i regi av idrettslaget, eller representerer idrettslaget i idrettskonkurranser eller lignende, skal regnes som «aktivt medlem» med tilhørighet i en konkret gren. Et aktivt medlem skal være registrert både i "gruppa" og i "grenen". Medlemmer som er aktive i flere grener skal registreres i alle aktuelle grener. 

Med «deltagelse» menes både å selv utøve idretten gjennom trening eller konkurranser, og å tilrettelegge for at andre skal kunne drive aktivitet i idrettslaget.  Tilretteleggelse omfatter blant annet trenere, lagledere og de som løser andre oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser og annen aktivitet i idrettslaget.

Personer som bistår idrettslaget gjennom administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. omfattes også. Både de som trener, konkurrerer, eller på annen måte bidrar til aktivitet i idrettslaget, skal registreres som aktive innen den eller de idretter eller grener deres aktivitet er knyttet til.

Medlemmer som på eget initiativ transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller idrettsarrangementer o.l., anses ikke som aktivt medlem.

(TEKST HENTET FRA NIF SITT INFORMASJONSSKRIV TIL ALLE IDRETTSKRETSER OG SÆRFORBUND)

HVORDAN REGISTRERE ET MEDLEM SOM "AKTIVT"?

Hvis dere har kontroll på eget medlemsregister, så kan dere automatisk hente de rette tallene ved et tastetrykk i Samordna rapportering. Det er med andre ord jobben i forkant som er viktig her. Så lenge dere vet hva og hvordan dere gjør dette, så er det en smal sak. Vi har derfor utarbeidet en enkel forklaring i videoen nedenfor.

Viktig begrepsavklaring:

 • Utvalg
 • Gruppe
 • Gren

Et utvalg er de ulike gruppene i idrettslaget. Det vil si at gruppene er organisert som utvalg. Under hver gruppe vil man finne grenene. For å gjøre et medlem «aktivt» må man plassere de i den/de respektive gren(ene) for at de skal telles som aktive.

Eksempel:

Idrettslaget Sprek IL organiserer langrenn, hopp og fotball. Langenn og hopp faller under særidretten ski og vil derfor ligge under «skigruppa», mens fotball ligger under «fotballgruppa». Sprek IL har derfor to forskjellige utvalg; 1) Ski og 2) Fotball. Disse to tilsvarer da gruppene i Sprek IL.

Skigruppa består videre av to grener; 1) Langrenn og 2) Hopp. Fotballgruppa består bare av én gren; 1) Fotball.

Pål er aktiv i både langrenn og fotball, mens Siri er aktiv i hopp. Pål må derfor plasseres i både grenen langrenn og grenen fotball, mens Siri må plasseres i grenen hopp.

FORKLARING I KLUBBADMIN

Har du spørsmål eller trenger du hjelp, så ta kontakt med din idrettskrets eller skikrets. Se forklaringer nedenfor og video nederst på siden.

FORKLARING FRA NIF-IT TIDLIGERE INFOSAK TIDLIGERE FORKLARING 

nif-epi04, 04
NTB scanpix