Hopp til innhold

Begrenset bemanning av kretskontoret

På grunn av covid-19 har Norges Skiforbund permittert administrasjonen i skikretsen inntil videre. De ansatte jobber i 40% og vi prøver å løse de viktigste oppgavene fremover.

Vi prøver åså godt vi kan å betjene klubber og enkeltpersoner. Vi leser E-post jevnlig og starter opp igjen med noen aktiviteter. Det gleder blant annet Dagsamlinger/ParaSki aktivteter og Trenerkurs i Langrenn. utover dette er det flere som kan besvare deres spørsmål - se under.

Spørsmål vedrørende aktivitet i kretsen kan rettes til leder i skikretsen eller i grenkomite: Gudbrand Bakke - gudbrand.bakke@gmail.com. personer i styret/grenkomite kontaktdata finner dere her

Spørsmål vedrørende organisatoriske forhold, lover og regler kan rettes til idrettskretsen  Oslo Idrettskrets

Spørsmål vedrørende IT eller idrettens systemer kan rettes til NIF Digital:
support@idrettsforbundet.no

Andre spørsmål kan rettes til skiforbundet sentralt:
post@skiforbundet.no

nif-epi04, 04
NTB scanpix