Hopp til innhold

Ren utøver + ren klubb = ren skiidrett

Oslo Skikrets setter Antidoping Norge sitt arbeid i fokus, gjennom å informere og påvirke arbeidet i klubb og for utøvere i Oslo.

Hva gjør idrettslaget for å skape sunne verdier blant barn og unge? Hvordan viser klubben sin holdning til doping? Og hva gjør dere hvis dere rammes av en dopingsak? Skikretsen sender i uke 41 ut et brev til alle grenkontakter om hvordan vi vil og mener klubbene kan jobbe med dette. Brev: Langrenn, Alpin, Freestyle, Hopp/Kombinert, Telemark

Ren utøver finner du HER

Rent Idrettslag får du hjelp til HER

Skikretsen trekker ut tre klubber til å vinne kr 10.000,- hver hvis de har tatt "ren klubb" innen 01.01.2019

Spørsmålene er dagsaktuelle!

Antidoping Norge opplever også en økende bekymring fra mange kanter - politi, helsepersonell, barnevern og foreldre. Problemet observeres spesielt blant unge menn, men også blant unge jenter og voksne fra alle samfunnslag. Så godt som alle er en del av et uorganisert treningsmiljø. Målet for mange er en finere og mer atletisk kropp.
Det er også liten tvil om at dette er et forsømt område der det finnes liten kunnskap blant mange av de yrkesgrupper som møter risikoutsatt ungdom.

Utøvere skal vite hvorfor doping er forbudt, hva det gjør med kroppen og hvilke konsekvenser det har å bli tatt. De skal også være klar over at det er en reell mulighet for at de blir testet, og at vi avslører doping.

Det har i mange år vært drevet et godt holdningsskapende antidopingarbeid i norsk idrett. Vi setter dette arbeidet på dagsorden og vil at flest mulig, helst alle, utøvere, trener, støtteapprat og foreldre tar seg tid til å gjennomføre e-læringsmodulene om antidoping. Linkene finner dere over

Alle klubber som skal ha krets- eller landsrenn MÅ gjennomføre disse modulene før de får tildelt et slik arrangement. Sertifiseringen er gyldig i tre år.

 Programmet er bygd opp omkring tolv utvalgte områder innen for antidoping arbeidet. Det tar omtrent en time å gjennomføre alle modulenen, dette kan fordeles utover flere dager om en ønsker det. Når et tema er gjennomfør vil det bli registert og du vil motta et kursbevis pr e-post.

NIF-EPI01, 01