Hopp til innhold

Hederstegnutdeling 2013

Diplom og Hederstegn i Oslo Skikrets

Oslo Skikrets har to æres- og erkjentlighetsutmerkelser for fortjenestefull administrativ innsats. Klubber kan komme med forslag innen 21. april. I tillegg deler Skikretsen ut Bestemannspremie, Jubileumspokal og andre utmerkelser.

Klubber kan komme med forslag på personer som har gjort en spesielt god/ekstra odrinær god innsats for Oslo Skikrets/Skiidretten i Oslo over lengre tid. Innsats i klubb "premieres" med eventuell hedring i egen klubb. Frist for å komme med forslag er 21.04.17 og fremmes via denne "siden"

Les mere om Bestemanns premier, Jubileumspokal og tidligere tildelinger og regler på vår nettside om hedersbevisninger  Her finnes man også hvem som har mottatt disse hedersbevisningene tidligere år.

Tildeling foregår på Oslo Skikrets sitt Ting i Skimuseet/Holmenkollen 01.06.17

NIF-EPI03, 03
NTB scanpix