Hopp til innhold

Samordnet Rapportering = gml idrettsregistrering

Administrativt er det gjort store endringer i når de ulike fristene for norsk idrett skal rapportere sine aktiviteter og søke kommunale midler.

Saken er bygget på informasjon fra idrettskretsen - Se sak om frister

31.03,16 - Avholdelse av årsmøte. Man rapporterer for økonomi og aktivitet for foregående år. Det vil i år si 2015 sesongen. Alle idrettslag må endre sine lover. - lovmal

30.04.16 - Idrettsregistrering - tall for de ulike aktivitetene - tall hentes er i utgangspunktet pr 31.12.15. De som skal telles er de som er medlemmer og driver aktivitet i gren.  Driver de flere skiaktiviteter så skal de telles i de grener det gjelder. Foreldre/ledere som er aktiev med aktiviteter i gren, skal også registreres. Man kan også legge inn mva søknaden på dette tidspunktet.

30.04.16 - Søke om kommunale midler - Se OIK side

 

Saken vil bli ytterligere oppdatert.

NIF-EPI03, 03