Hopp til innhold

Idrettsregistreringen - viktig jobb i klubbene

Vi minner om idrettsregistreringen pr. 31.01.2015. Dette er doukmentasjonen på hvor stor aktivitet det er i skiklubbene.

Brev som går til klubbene - Link OIK/NIF

 1)Idrettsregistreringen instruks sier at det skal benyttes tall pr 31.12.2013

Vi vet fra skiidretten at et endel løpere melder seg på trening i løpet januar og februar og disse ikke blir registrert igjen på høstens trening.  Dvs at de ikke fanges opp av tellingen hvis man bare baserer seg på tall pr 31.12..

For å fange opp disse sier Idrettsforbundet i telefon 16.jan at "man må bruke skjønn", dvs at man må registrere i idrettsregistreringen løpere som meldes på etter 31.12. (forutsatt de senere ikke er registrert som trenende eller er aktive løpere påfølgende høst )

2) Som aktive menes også alle løpere som har løst skilisens!

Dette gjelder selv om de bare er registrerte medlemmer i hovedklubben,  og ikke er registrert som trenende eller aktive i skiavdelingene/skigruppa i et fleridrettslag.  Vi mistenker at mange turrennløpere aldri er blitt registret på denne måten. Dvs at klubben og Oslo skikrets kan gå gått glipp av mange medlemmer.

 3)Utøvere som bare trener og ikke går renn

Noen idrettslag har tidligere uteglemt løpere som bare trener og ikke er renndeltakere.

 4) Tillitsvalgte

Noen klubber tar heller ikke med de som faktisk er med å tilrettelegger  for trening og arrangement. Disse er også aktive i klubben. Skal registreres på den/de aktivitetene de er med på (for eksempel Hopp og Kombinert) Kravet for å være med i registreringen er at de er medlem av klubben.

 NB Husk derfor å registrere:

- de som melder seg på trening etter 31. des 2014.

- alle registrerte trenende,

- alle aktive løpere som har løst lisens,

- ledere (dvs alle medlemmer i grenstyrer, rennadministrasjon osv

 Hva får vi igjen for arbeidet med idrettsregistreringen ??

Har vi noen fordeler ??

De forskjellige idretter tillegges vekt i avgjørende spørsmål etter hvor mange medlemmer de har.

Antall medlemmer blir da viktig når

-           penger skal bevilges til anlegg og aktivitet – både i klubb og krets

-           tillatelser skal gis til anlegg og aktivitet

-           omtale ønskes og omdømme vurderes

-           tjenester skal ytes av det offentlige eller fra private til skiklubbene.

Mange av de økonomiske tildelingene er direkte knyttet til idrettsregistreringen (for eksempel  hodestøtte og LAM midler til klubb)

 

 Et par aktuelle eksempler:

-           Det arbeides for tiden med å få tillatelse til flere rulleskianlegg.

Mange medlemmer og økende medlemsmasse er gode grunner til å tillegge dette vekt.  Dvs. at gode rapporteringstall til idrettsregistreringen kan i praksis bidra til nye rulleskianlegg! Samtidig vil det være et kjempeskritt for bedret trafikksikkerhet.

 

-           Tilsvarende jobbes det med utvidelse av Grefsenkleiva. Mange alpinutøvere vil gi tilsvarende tyngde til dette arbeidet. Økende tilslutning gir større håp om godt resultat!

 

I fjor gjorde klubbene en meget grundig jobb, det medførte at antall registrerte deltakere i skiklubbene Oslo økte med 20% i fjor !

 

Spørsmål rettes til oslo@skiforbundet.no

 Har dere tekniske problemer så kontakt klubbsupport på 03615. Vi anbefaler å gjøre arbeidet noen dager før fristen så slipper man problemer med datasystemene som kommer til å være «sprengt den 31.01.15

 

 Vennlig hilsen

Gudbrand Bakke

Leder Oslo Skikrets                                                              Peter Zimmer

                                                                                              Styremedlem

 

nif-epi04, 04