Hopp til innhold

Viktige frister 31. januar og 1 februar

Skikretsen minner om viktige datoer i nær fremtid. Husk Idrettsregistreringen med frist 31.01.14 og søknad om kommunale midler som er 01.02.14.

Søknad om kommunale midler via OIK

Idrettsregistrering frist 31.01,14

IDRETTSREGISTERING  FOR IDRETTSÅRET 2013, INNLEVERT JANUAR 2014.

 

1)    Idrettsregisteringen instruks sier at det skal benyttes tall pr 31.12.2013.

Vi vet fra skiidretten at et bytedelig antall løpere melder seg på trening i løpet  januar og februar og disse ikke blir registrert igjen på høstens trening.  Dvs at de ikke fanges opp av tellingen hvis man bare baserer seg på tall pr 31.12..

For å fange opp disse sier Idrettsforbundet i telefon 13.jan at "man må bruke skjønn", dvs at man må registrere i idrettsregistereingen løpere som meldes på etter 31.12 ( forutsatt de ikke er registrert  som trenende eller aktiv løpere etterfølgende høst samme år.)

 

2) Som aktive menes også alle løpere som har løst lisens !! 

Dette gjelder selv om de bare er registrerte medlemmer i hovedklubben, , og ikke er registrert som trenende eller aktive i skiavdelingene/skigruppa i et fleridrettslag.  Vi mistenker at mange turrennløpere aldri er blitt registret på denne måten. Dvs at klubben og Oslo skikrets har gått glipp av mange medlemmer.

 

3)Utøvere som bare trener og ikke går renn

Noen idrettslag har tidligere uteglemt løpere som bare trener og ikke er renndeltakere.

 

4) Tillitsvalgte

Noen klubber tar heller ikke med de som faktisk er med å tilrettelegger for trening og arrangement. Disse er også aktive i klubben. Skal registreres på den/de aktivitetene de er med på (ex Hopp og Kombinert) Kravet for å være med i registreringen er at de er medlem av klubben

 

 

NB Husk å registrerer:

- Alle registrerte trenenede,

- alle aktive løpere som har løst lisens,

- ledere (dvs alle medlemmer i grenstyrer o.l. , rennadministrasjon.

 

 

Hva får vi igjen for arbeidet med idrettsregistreringen ??

Har vi noen fordeler ??

Idretter tillegges vekt i avgjørende spørsmål etter hvor mange medlemmer de har.

Antall medlemmer blir da viktig når

- penger skal bevilges til anlegg og aktivitet – både i klubb og krets

- tillatelser skal gis til anlegg og aktivitet

- omtale ønskes og omdømme vurderes

- tjenester skal ytes av det offentlige eller fra private til skiklubbene.

Mange av de økonomiske tildelingene er direkte knyttet til idrettsregistreringen (ex hodestøtte og LAM midler til klubb)

 

Et par aktuelle eksempler:

- Det arbeides for tiden med å få tillatelse til flere rulleskianlegg.

Mange medlemmer og økende medlemsmasse er gode grunner til å tillegge dette vekt.  Dvs at gode rapporteringstall til idrettsregisteringen kan i praksis bidra til nye rulleskianlegg !

- Tilsvarende jobbes det med utvidelse av Grefsenkleiva. Mange utøvere i området vil gi tilsvarende tyngde til dette arbeidet. Økende tilslutning gir større håp om godt resultat !

 

- M.fl   osv……..

 

nif-epi04, 04