Hopp til innhold

Snøproduksjon igang i alle anlegg

Det jobbes på spreng i alle anlegg for å få anleggene klare til helgens arrangement. Alpinrennene er avlyst, men det ser bra ut for resten av sesongen. KM i Langrenn er flyttet til Holmekollen

KM 2014 er flyttet til Holmekollen. Kjelsås samarbeider tett med med BYM og Skiforeningen. Kjelsås har egen KM side. For tips om forholdene se Kolleninfo

Jentenes og Guttenes Holmekollrenn 18.01.14 i Midtstuen er avlyst. Man ser på mulighet for å finne ny dato

Tropicana rennet 19.01.14 og Readyrennet 18.01.14 i Alpin avlyst. Mulig Jård/Ready prøver å arrangerer et renn på en ukedag senere i sesongen. Oslo Vinterpark melder at Wyller er stengt

Oslo Skifestival 11-12.01.14 er flyttet til Gåsebu v/Hamar se osloskifestival.no

Sørkedalsrennet 04.01.14  er flyttet til 23 februar og Lauritz Bergendahls minneløp 05.01.14 er avlyst. Les mer om dette på Sørkedalen idrettsforening sin hjemmeside

Mr. Bilia og Mrs. Bilia 4-5.01.14 i Ingierkollen er avlyst på grunn av snømangel.Ved spørsmål ang. dette kontaktes Frederik Zimmer på 913 72 013.

 Se sak på Østlandssendingen

Rutiner ved avlysning av Alpinrenn i Oslo

Regler vedr startkontingent ved avlysninger/flytting av renn

214.2.4 Startkontingent ved avlysning av renn

Ved avlysning av renn før renndagen kan arrangøren beholde inntil 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter forutsatt at dette er bekjentgjort i innbydelsen til rennet eller bekjentgjort på annen måte. Deltakeravgiften tilbakebetales løperen i sin helhet. Innbetalt treningsavgift (alpint) betales tilbake i sin helhet ved avlysning.

214.2.4.1 Dersom rennet må avlyses for deretter å bli gjennomført en senere dato, eller å bli flyttet til et annet sted på ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten.

214.2.4.2 Ved avlysning i løpet av renndagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen ” force majeure”, beholder arrangør startkontingenten.

a. Deltakeravgiften betales til aktuell skikrets.

b. Treningsavgiften i alpine renn beholdes av arrangøren.

Dersom en arrangør må flytte et arrangement til et annet sted enn opprinnelig arrangørsted, på terminfestet dato, kan arrangøren kreve et tilleggsgebyr på kr 20, - pr deltaker forutsatt at dette er bekjentgjort i renninnbydelsen eller bekjentgjort på annen måte. Det skal ikke beregnes deltakeravgift til skikretsen av tilleggsgebyret.

NIF-EPI01, 01