Hopp til innhold

Flere og bedre utøvere i Hopp og Kombinert

Norges Skiforbund satser nå stort på et regionssamarbeid mellom Oslo, Akershus og Østfold for å øke rekrutteringen i Hopp og Kombinert. Prosjektet utføres via Kollenhopp.

Målsettinger:

 • Flere og bedre utøvere (spesielt fokus på aldersgruppen 12 år og yngre)
 • Jenteprosjekt
 • Forebyggende tiltak for å hindre frafall i ungdomsalderen
 • Bedre utnyttelse av eksisterende ressurser
 • Økte ressurser for alle parter i dette arbeidet

 Involverte parter

 • Norges Skiforbund Hopp og kombinert
 • Kollenhopp (styret, sportslig ledelse, trenere og utøvere)
 • Skikretsene (administrasjon, kretsledere, komitéledere)
 • Klubber (ledere, representanter)

 Ledelse av prosjektet

Kollenhopp har av Norges Skiforbund Hopp fått ett overordnet ansvar for styring av      prosjektet og inviterer derfor alle parter til ett møte med målsetting om å etablere en           styringsgruppe for dette arbeidet. Styringsgruppen konstitueres og arbeidsområder /            ansvarsområder fastsettes. I prosjektet engasjeres det én prosjektleder og én    prosjektmedarbeider pr. fokusområde.

  Prosjektet har fire fokusområder:

Aktivitet, Arrangement, Utdanning og Anlegg.

Aktiviteter

 • Rekrutteringsprosjektet i Midtstulia Rekruttanlegg.
 • Rekrutteringssamlinger for regionen (4 pr. år)
 • Ledere, trenere, instruktører og utøvere fra Kollenhopp deltar på aktiviteter i alle klubber i vår region.Hver person fåransvar for én bestemt klubb og skal gjennomføre minimum seks klubb-besøk pr. sesong.

 

Utdanning - Målsetning:

 • Alle 15-16 års utøvere utdannes til Trener 1
 • Alle eliteutøvere utdannes til Trener 2
 • Kompetanseflyt ut til klubber via trenere i Kollenhopp
 • Trenermøter (2 pr. år) for alle trenere i regionen
 • Utdanne alle trenere som ikke har annen faglig utdanning fra høyskole/universitet til Trener 1 / Trener 2
 • Få trenere til å søke Toppidrettsutdanningen.

Anlegg:

 • Kartlegge status og behov i alle hoppanlegg
 • Kartlegge planer for utbedring av hoppanlegg
 • Initiere tiltak slik at klubbene klarer å tilby unge jenter og gutter i regionen mulighet for å få hoppet mye på ski i gode og velpreparerte hoppbakker med skikkelig veiledning av kvalifiserte instruktører
 • Kartlegge muligheter for langrennstrening i forbindelse med hopptrening for å stimulere generell god skiferdighet.

Arrangement

 • Oversikt over arrangement
 • Koordinere og utvikle arrangement
 • Arrangementskompetanse

 Økonomi - behov pr. år:                                                Totalt kr. 350000,-.

Finansiering av dette prosjektet: Via Skiforbundet, skikretsene og idrettskretsene

 Kollenhopp / styringsgruppen sender søknad til de involverte om      økonomisk støtte til gjennomføring av dette prosjektet.

NIF-EPI02, 02