Hopp til innhold

Nye permisjonsregler i Oslo skolene

De nye permisjonsreglene i Oslo skolene blir en utfordring for de barn og unge som driver konkurranseidrett. Byrådet mener rektor kan gi fra inntil 10 dg pr skoleår.

Sak i Aftenposten - "skal vi lære de å skulke"

Sak Aftenposten - Vi får sørge men ikke feire

Innslag på NRK tirsdag

Svar til Oslo Idrettskrets fra Byrådsavdelingen for kunnskap og utdanning 

Oslo Skikrets med åpent brev til Utdanningsetaten (09.10.13)

 Oslo Idrettskrets sitt brev til Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning (09.10.13

 SAKEN

Det er kommet inn flere bekymringsmeldinger fra skiidrettens ledere når de nå er gjort kjent med Osloskolenes nye permisjonsreglement.

 Oslo Idrettskrets skrev allerede i høst et brev til Oslo kommune i saken og beskrev hvilke utfordringer barn og unge som driver idrett får med et så strengt premisjonsreglemet.

 De gamle reglene fra 2005 ga Rektor mulighet for å innvilge permisjon til blant annet idrettslig aktivitet - de gamle reglene finnes her De nye reglene  for skoleåret 2013/2014 er også å finne på kommunens webside.

 

Se også saker i diverse media:

Dine Penger - fjern høst og vinterferie

VG - Strammer inn på permisjonsregler

VG - vil ha fravær på vitnemål

VG - Full stopp for skolefri

NIF-EPI03, 03