Hopp til innhold

Koll vant Kreativ på Ski pris

Oslo skikrets langrenn delte ut prisen ”Kreativ på ski” på høstmøtet.

NordbergGrandPri

Når man kommer opp med noe nytt, er det alltid veldig spennende å se om det slår an, men idéen bak Kollmila var så god at vi ikke kunne la den ligge, forteller Hans Olav Hamran fra skigruppa i osloklubben IL Koll til Langrenn.com

 Oslo Skikrets langrenn har innført denne prisen fra 2013

Prisen er på kr 20.000,- og kan deles ut hvert år. Formålet er å fremme skiglede og rekruttering til skiidretten.

 

Kort  presentasjon av "Kreativ på ski" prisen her

Prisen honorer en gruppe, klubb eller sammenslutning fra flere klubber i Oslo som har iverksatt eller gjennomført et tiltak lokalt, nasjonalt eller internasjonalt med den effekten at det har gitt økt skiglede og/eller økt rekruttering til skiidretten. Det vil bli lagt særlig vekt på nytenkning, praktisk nytte, overførbarhet til andre grupper eller klubber og rekkevidde til nye deltagere på ski.

 

Forslag/søknad må fremmes skriftlig med nødvendig dokumentasjon til leder av Oslo skikrets Langrenn innen 1. september det året prisen deles ut. Tiltaket må være iverksatt eller gjennomført etter 1. september det foregående året, og må være mulig å vurdere innen forslagsfristen. Alle kan foreslå kandidater, og man kan selv søke om å motta prisen. Tekstdelen av søknaden skal maksimalt inneholde 300 ord. Det kan legges ved inntil 5 bilder, og film av inntil 5 minutters varighet.

 

De tre medlemmene i juryen for prisen er: Leder av Oslo Skikrets langrenn, ungdomsrepresentant i Oslo Skikrets langrenn og kommende års leder av valgkomitéen for Oslo Skikrets langrenn. Prisvinner avgjøres innen 1. oktober, og dette offentliggjøres og prisvinneren hedres på Oslo skikrets langrenns Høstmøte samme år.

 Om ingen blir funnet verdig til å motta prisen, utgår den for det aktuelle året.

 Søknaden fra Koll

Kollmila

 

Kollmila ble etablert i 2012 som et alternativt skirenn med lavere terskel for deltagelse. Rennet fikk mye oppmerksomhet i birkebeiner.no, langrenn.com, Nordre Aker Budstikke og andre medier, og ble fulltegnet allerede første året. i 2013 var det kamp om plassene. Vi har kapasitet til totalt 1000 deltagere.

 Med et fall på over 200 meter, gir rennet en helt fantastisk fartsfølelse, og kan være en perfekt oppvarming til Ungdomsbirken. Rennet ble arrangert på slutten av 70 tallet, men lite snø satte en stopper for arrangementet. Mange foreldre husker det fartsfylte rennet fra den gangen. For moro skyld har vi lagt ut resultatlister fra tidlige renn.

 

Kollmila (10 km) er for dem som er 12 år og eldre. Starten er ved Hemingseter, rett syd for Frognerseteren. Løypa følger delvis lysløype mot Ullevålseter. Etter Lorttjern tar løypa av mot Lynhytta i ”Lyn-sløyfa” og videre på vestsiden av Lille Åklungen ned mot Sognsvann før en sløyfe på Gaustadjordene. Deretter krysser løypa Sognsvannsbekken over Kollkloppen før mål ved Kringsjå skole.

Halvmila (5 km) er for dem som er 11 år og yngre og er lagt opp som en skolekonkurranse for elever i 1. til 5. klasse. Starten går fra Frønsvollstråkka i bunnen av bakkene opp mot Frønsvollen (nær krysset Bomveien / lysløypa Frognerseteren - Ullevålseter). Løypa følger Måneskinnsløypa ned til vestsiden av Sognsvann ved Løkka gård. Videre går den over Gaustadjordene, krysser Sognsvannsbekken over Kollkloppen før målgang ved Kringsjå skole. Fellestart for hver klasse.

 Det er full premiering i alle klasser. Alle deltagere i Kollmila får t-skjorter som viser at de har deltatt. Samme dag som vi arrangerer disse rennene, arrangerer vi også skirenn for psykisk utviklingshemmede (NGP Skifestival). Dette går i de samme traseene, og arrangementet sikrer mye publikum og liv i løypa.

 Arrangementet setter store krav til logistikk med transport av utøvere, foreldre, bagasje. Med start og mål på ulike steder er det mye som skal organiseres. Allerede første året gikk arrangementet smertefritt og etter planen. Busser hentet deltagere og bagasje ble brakt ned igjen.

 Arrangementet har fått massiv god tilbakemelding fra utøvere og foreldre.

 Link til video: http://www.youtube.com/watch?v=DhtW4jTAUZY

Link til langrenn.com: www.langrenn.com/helt-sjef-i-kollmila.5165590-219152.html

 

Med vennlig hilsen

 Bernt Ulrich Müller

Styremedlem Koll Ski

NIF-EPI01, 01