Hopp til innhold

Skikretsting og vårmøter 2023

Oppland Skikrets inviterer til Skikretsting lørdag 13. mai på Toten Hotel, Sillongen. De grenvise vårmøtene arrangeres i forlengelse av tinget.

Innkalling
Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Oppland Skikrets, § 13.

INNKALLING SKIKRETSTINGET 2023   Påmelding 

Sted:   Sillongen Toten Hotel på Bøverbru

Tid:     Lørdag 13. mai 2023

Rammeprogram

  • Kl. 09.30            Registrering
  • Kl. 10.00             Tingforhandlinger
  • Kl. 11.45              Utdeling av plaketter, fat og priser
  • Kl. 12.00             Lunsj
  • Kl. 13.00             Grenvise fag-/vårmøter

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Oppland Skikrets, § 14:

a)     Skikretsens styre
b)     Representanter fra lagene etter følgende skala:

  • Klubber med medlemstall inntil 100              2 representanter
  • Klubber med medlemstall fra 101                    3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest torsdag 4. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Oppland Skikrets senest lørdag 29. april.

Saksliste
Fullstendig saksliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Påmelding
Klikk her for påmelding til Skikretstinget og/eller grenvise vårmøter, siste frist 1. mai.

I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se eget vedlegg, siste frist torsdag 4. mai.

Valg 2023-25
Skikretsens valgkomite tar gjerne imot forslag på kandidater til verv i skikretsen. KLIKK HER for å lese mer.

Med hilsen
OPPLAND SKIKRETSKjetil Dahlen, kretsleder
Ellie Lein, administrasjonssjef

  

NIF-EPI02, 02
NTB