Hopp til innhold

Skismørning

Bestilling smøreplasser 2021-22

Skikretsen legger opp til felles bestilling av smøreplasser på HL og NM/NC junior, Siste frist for å bestille er 1.november.

Rammefaktorer:
 * Siste frist for bestilling via kretsen 1. november 2021
 * Evt. etterbestilling må gjøres av klubb/team direkte til arrangør 
 * NB! bestillingen er bindende
 * Klubbene faktureres etterskuddsvis for de ulike arrangementene 

 * Vanligvis har hver bod plass til 4 smørere, dvs. 4 smøreplasser
 * 1 smøreplass er 1 smører - enkelt bord
 * 2 smøreplasser er 2 smørere på ett dobbeltbord

De klubbene som trenger kun 1-2 plasser, vil settes sammen i smøreboder.

Priser
Prisene på smøreplasser varierer voldsomt fra arrangør til arrangør, fra  1.400 til 2.500 pr. smøreplass. Arrangørene har foreløpig ikke lagt ut informasjon om priser.

Egen smørevogn?
De klubbene som stiller med egen smørevogn/-bil, må henvende seg direkte til arrangør. 

NC/NM senior
Mht. senior er vår erfaring at alle klubber/team enklest bestiller selv, ta kontakt direkte med arrangør. 

Bestilling via skikretsen
... klikk på hver enkelt lenke:

HL 2022     NC JUNIOR VOSS     NM JUNIOR NES      NC JUNIOR MERÅKER    NC JUNIOR/SENIOR STEINKJER

Siste frist 1. november

NIF-EPI01, 01
NTB