Hopp til innhold

Skikretsting 2021 Oppland

Oppland Skikrets inviterer til digitalt Skikretsting onsdag 26. mai kl. 19.00.

Innkalling
Skikretsstyret kaller med dette inn til Skikretsting, jf. Lov for Oppland Skikrets, § 9.

INNKALLING SKIKRETSTINGET 2021   Påmelding 

Sted:   Digitalt møte via Teams
Tid:      Onsdag 26. mai kl. 19.00

Representasjon
På skikretstinget møter med stemmerett, ihht. Lov for Oppland Skikrets, § 10:

a)     Skikretsens styre
b)     Representanter fra lagene etter følgende skala:

  • Klubber med medlemstall inntil 100              2 representanter
  • Klubber med medlemstall fra 101                    3 representanter

Representanter fra idrettslagene må være valgt på årsmøte eller oppnevnt at styret etter fullmakt fra årsmøtet og meldt skikretsen senest tirsdag 18. mai på eget fullmaktsskjema. Alle representanter må være påført skjemaet.

 

NB! Kjønnsfordeling
På skikretstinget skal det være representanter av begge kjønn. Kjønnsfordelingen i medlemsmassen i skikretsen skal være retningsgivende for sammensetningen. For klubber som sender 2 eller 3 representanter, skal begge kjønn være representert, jf. NIFs lov § 2-4.

Innmelding av saker
Organisasjonsledd som ønsker å fremme saker på tinget, må sende disse inn skriftlig til Oppland Skikrets senest onsdag 12. mai.

Saksliste
Fullstendig saksliste med vedlegg legges ut på kretsens hjemmeside senest 1 uke før tinget, i tillegg til å sendes ut til påmeldte representanter.

Påmelding
Klikk her for påmelding til Skikretstinget, siste frist fredag 14. mai.

I tillegg må klubben sende inn et signert fullmaktsskjema til kretskontoret, pr. post eller e-post, se eget vedlegg, siste frist 18. mai.Med hilsen
OPPLAND SKIKRETSKjetil Dahlen, kretsleder
Ellie Lein, administrasjonssjef

  

nif-epi04, 04