Hopp til innhold

Idrettshelga Innlandet 2019

Velkommen til Idrettshelga Innlandet, 1-2. november 2019. Det legges opp til et variert program, både på tvers av idretter og rettet mot ski.

Endelig program legges ut så snart det er klart, etter sommerferien.

Et av hovedtemaene er samarbeid på tvers av idretter og grener, både i fleridrettslag og særklubber. Skikretsen legger i tillegg opp til både TD- og arrangørseminar, trenerseminar og opplegg rettet mot styremedlemmer i klubben. Vi jobber også med å sette opp et basistrenerkurs, i samarbeid med idrettskretsen.

Vi oppfordrer alle våre klubber om å sjekke programmet når det kommer og vurdere om dette kan være noe for DIN klubb å delta på.

Mer informasjon kommer!

NIF-EPI02, 02