Hopp til innhold

Trener 1 Alpint Oppland 2019

Oppland Skikrets inviterer til Trener 1-kurs alpint høsten 2019. Det er fortsatt mulig for etternølere å melde seg på!

Når og hvor?

 • Snømoduler: Ifbm. breddesamlingen på Skei 14-15. desember
 • Barmarksmoduler: Mer info kommer

I tillegg kommer e-læringsmoduler, som tas mellom de to samlingene.

Kursholder
... for snødelen er Jo Mork, tlf. 990 14 838, jomork79@gmail.com

Pris
Kr. 750 pr. kurshelg, dekker selve kurset.
Kost og losji kommer i tilegg og ordnes av hver enkelt, se lenger ned.
Kursavgiften faktureres klubbvis etter hver kurshelg.

Påmelding
Det er fortsatt mulig å melde seg på, send en e-post til oppland@skiforbundet.no

Påmeldte deltakere Skei pr. 08.11.19

TIDSSKJEMA
... for kurshelgen på snø kommer snart!

Overnatting
... må ordnes av hver enkelt deltaker selv.
Kurset arrangeres parallelt med skikretsens breddesamling på Skei. Det er mulig å melde seg på overrnatting sammen med kretsen ifbm. samlingen, siste frist 10. november!

_____________________

Trener 1 Alpint
... er et kurs som gi en grunnleggende forståelse for alpin skiteknikk og hvordan en som trener skal jobbe læring, spesielt med barn. Det er i hovedsak praktisk rettet undervisningen der det blir gruppearbeid mellom deltakere og mot løpere på breddesamling, diskusjoner, videoanalyse mm. Noe forelesning / barmark på kveldstid etter ski må påberegnes.

Målgruppe 
Alle trenere, foreldre, ungdommer, ledere, aktive/tidligere aktive som ønsker å få grunnleggende kunnskap om å være trener. Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper. 

Læringsmål - hovedpunkter

SLALÅM og STORSLALÅM;

Svingteknikk

 • Forstå prinsippene i grunnteknikken på lange svinger (GS) og korte svinger (SL) og kunne anvende øvelser og modeller som er egnet for utvikling. 

Introduksjon til fart

 • Tilrettelegge og organisere for tilpasset trening for barn i alderen 10-12 år i momenttrening fart.
 • Gi grunnlag for å kunne utnytte muligheter i små bakker og kunne gi variert utfordring og fartslek for barn i alderen 6-9 år.

Skiprepp

 • Gi kursdeltakeren en grunnleggende introduksjon til utstyr, valg av riktig utstyr og prepping av ski.

FYSISKE FORUTSETNINGER;

Vekst og utvikling

 • Gi kunnskap om barns vekst og utvikling og grunnleggende treningslære. 
 • Skape forståelse for praktiske konsekvenser for tilrettelegging av trening i ulike læringsfaser.

Barmark

 • Gi innsikt i de fysiske krav i alpint og vise ulike treningsmodeller som er egnet for barn i 6-12 årsalderen.
 • Kunne tilrettelegge trening på en måte som skaper stor og hensiktsmessig aktivitet.

METODIKK og LÆRING;

Trenerrollen

 • Kunne skape gode betingelser for et godt læringsmiljø. 
 • Være bevisst på egen trenerrolle og praksis som trener; væremåte og atferd. 
 • Ha forståelse for og kunne bruke grunnleggende pedagogiske prinsipper og undervisningsmetoder

Gode læresituasjoner i alpint

 • Målet er å vise praktisk aktivitet i bakken på alpinski som gir lek og guider barna til selvinstruerende læring.

Idrettsskader

 • Kjenne til de viktigste prinsippene for forebygging og behandling av skader.
 • Kunne gi førstehjelp ved akutte skader gjennom godkjent grunnkurs i førstehjelp.

Barneidrettsbestemmelser

 • Kjenne idrettens verdigrunnlag og kunne følge opp og leve etter verdiene i praksis.

Ski for funksjonshemmede

 • Gi treneren grunnleggende kjennskap til, og forståelse for hva som skal til for at også utøvere med nedsatt funksjonsevne skal føle seg velkommen og inkludert i klubbens aktiviteter.

 

NIF-EPI02, 02