Hopp til innhold

Ungdomsklasser i turrenn

Vi minner om at det i turrenn gjelder andre regler for ungdomsklasser enn i vanlige langrenn.

NSF sitt regelverk for turrenn skiller seg fra langrenn ved at det ikke tillates turrennklasser før f.o.m. 15 år og oppover. 13- og 14-åringer kan delta i trimklasser, IKKE turrennklasser. Mens de på 12 år og yngre kan delta i familieklasser.

Regelverket er som følger:

 

Begrunnelsen for dette er å gi en fin progresjon for yngre løpere i å gå lengre og lengre turrenn etterhvert som de blir eldre.

Evt. endringer
.. av gjeldende regelverk må tas opp via skikretsene, som igjen fremmer slike forslag til langrennskomiteen. Dette blir ofte diskutert på vår- og høstmøter før man foreslår endringer av regelverket. 

Dispensasjoner
Pr. i dag er det to dispensasjoner som 'henger igjen' fra tidligere år, hhv. Ungdomsbirken og Koll-mila i Oslo. Felles for begge disse er at starten går på et høyere sted enn målområdet. NSF er svært restriktive mht. dispensasjoner for turrenn. 

For evt. spørsmål
... ta kontakt med kretskontoret, oppland@skiforbundet.no, eller leder av langrennskomiteen, Torbjørn Broks Pettersen, broksern@gmail.com.

 

NIF-EPI02, 02
NTB scanpix