Hopp til innhold

Hopp innfører fluorforbud

Hoppkomiteen sluttet seg tirsdag til vedtaket i langrenn og innfører forbud mot fluorholdige gliprodukter i aldersgruppene til og med 16 år.

Hoppkomiteen sluttet seg tirsdag til vedtaket i langrenn, og innfører forbud mot fluorholdige glidprodukter i aldersgruppene til og med 16 år.

Det rettes en henstilling til alle om å respektere forbudet.  Det vil bli foretatt stikkprøver for å sørge for at forbudet blir etterfulgt.

- Det er prisverdig at HK har fokus på bærekraft og gjør vedtak som styrker dette arbeidet. Videre er dette et vedtak som også kan ha en kostnadsreduserende effekt, siden vi i NSF Hopp kontinuerlig jobber for at hoppsporten skal bli så lite økonomiske ekskluderende som mulig, så opplever vi at dette vedtaket støtter opp om også dette. Videre oppfordrer jeg alle klubber og miljøer til lojalt å følge vedtaket, sier hoppsjef Clas Brede Bråthen.

For å begrense helse- og miljøskade ved bruk av fluor vil Hoppkomiteen i Norges Skiforbundet oppfordre alle til å påse at vedtatte smørevettregler og regler for avfallshåndtering blir fulgt.

Selv om det er et forbud mot fluorholdige glidprodukter i klassene under 17 år, oppfordrer vi alle som smører ski til å bruke beskyttelsesutstyr som hansker og maske. Det er fortsatt produkter som kan inneholder stoffer som kan være skadelig for hud og luftveier (finstøv).

NIF-EPI02, 02
NTB scanpix