Hopp til innhold

Bestemmelser barneidretten

Sesongen er i gang, noe som betyr at det skal konkurreres jevnlig de neste månedene. I den sammenheng er det viktig å ha «Bestemmelsene om barneidrett» friskt i minnet. Barn er barn, ikke små voksne.

Vinteren nærmer seg med stormskritt. Det er derfor viktig å ikke glemme barna i idretten. I den forbindelse minner vi om «Bestemmelsene for barneidrett» når det kommer til premiering og resultatlister.

Regulerer barns konkurransetilbud
«Bestemmelsene om barneidrett» er til for å ivareta barns interesser og ha fokus på barnets beste. Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Alle klubber i Norge skal følge bestemmelsene vedtatt av Idrettstinget 2007, revidert av Idrettstinget 2015.

På Norges Idrettsforbunds nettside forklares «Bestemmelsene om barneidretten» som helt essensielle. Bestemmelsene om barneidretten er en del av idrettens lov og er til for å regulerer barns konkurransetilbud. NIF forklarer at bestemmelsene er tilrettelagt for en naturlig progresjon i hvor langt man bør reise, hvilke konkurranser man kan delta på, og hvordan premiering, rangering og bruk av resultatlister skal foregå.

Rettighetene er basert på FNs barnekonvensjon, og uttrykker de verdiene som skal ligge til grunn for barneidretten i Norge. De skal ses i sammenheng med bestemmelsene, man de beskriver i mye større grad hva som er viktig for å at barn skal føle trygghet, oppleve mestring og progresjon og får påvirke egen aktivitet. Rettighetene setter barnas beste i sentrum og har fokus på å ivareta deres interesser.

Bestemmelsene regulerer blant annet at konkurranser skal være åpne for alle, og skal foregå så nært hjemmet som mulig. Det er ikke ønsket resultatfokus tidlig, derfor innføres det gradvis rangering og publisering av resultatlister. Bestemmelsene regulerer i tillegg at alle barn skal få premie.

Idrett skal være lystbetonet og en positiv opplevelse, bestemmelsene for barneidrett skal være med på å oppretthold og beholde fokuset på det positivet med å bedrive fysisk aktivitet samt det sosiale.

- De er ikke små voksne, de er barn
Atle Rolstadaas, utviklingskonsulent fra Utviklingsavdelingen i Norges Skiforbund, mener det er viktig at vi har disse bestemmelsene og rettighetene for barn.

- Bestemmelsene og rettighetene er til for å sikre at barn og unge skal få positive og gode opplevelser, forteller Atle Rolstadaas.

Han gir eksempler på noen av rettighetene som er i «Bestemmelsene om barneidretten». 

- Barn har rett til å føle trygghet. Barn har rett til å skape vennskap. Og i det ligger det at vi må tilrettelegge aktiviteten på en sånn måte at barnet er i fokus. De er ikke små voksne, de er barn og da må vi også ta hensyn til det i forhold til hvordan vi organiserer aktiviteten vår, sier han.

Rolstadaas forteller at mange mener bestemmelsene er et hinder for at barn kan konkurrere. Han forklarer at bestemmelsenes hensikt er å sikre at konkurransen, som det faktisk er lov å ha, er på barnas premisser og ikke på de voksnes premisser.

- Det er fullt lov med konkurranse, men da skal det være ønsket situasjon fra barnet, forklarer Rolstadaas.

Atle påpeker at ordene barnas premisser er nøkkelord. De er de som er i fokus.

- Grunnen til at vi har disse bestemmelsene er for å ivareta lysten, gleden og tryggheten til barna. De legger en del føringer i forhold til det å sikre at barn får et trygt og godt miljø å være i, avslutter Atle Rolstadaas.

For mer informasjon trykk på knappene nedenfor.

BROSJYRE OFTE STILTE SPØRSMÅL BARN OG SKI 

To sentrale punkter er dette med premiering og resultatlister.

  • Alle barn skal få premie i et idrettsarrangement dersom premiering skjer (2g)
  • Det kan benyttes resultatlister, tabeller og rangeringer i konkurranser for barn fra det året de fyller 11 år, dersom dette er formålstjenlig (2e)

Det betyr at publisering av resultatlister, også urangerte, verken skal publiseres på hjemmesider, Facebook eller i andre kanaler for barn under 11 år. Det er mulig å henge opp urangerte lister på klubbhuset underveis i rennet slik at barna kan se sine egne tider, men disse skal ikke distribueres i ettertid. 

Spørsmål om bestemmelsene kan rettes til din skikrets eller idrettskrets.

Lykke til med videre aktivitet!

nif-epi04, 04