Hopp til innhold

Ny poengskala kretscuper

Ny poengskala for kretscuper 2017-18 ble vedtatt på møte i Langrennskomiteen mandag 30. oktober, på mandat fra skikretsens Høstmøte 18. oktober.

Poengskalaen i kretscupen ble tatt opp til diskusjon på Høstmøte langrenn 18. oktober. Det var et ønske fra høstmøtet at poengberegningen endres noe, slik at det ikke blir så stort gap fra 1. og 2. plass og nedover. I tillegg ble det stilt spørsmål ved behovet og effekten av doble poengsummer i siste renn.

LK fikk derfor mandat til å se på ny fordeling av poengfordeling i kretscupene, samt vurdere bruken av doble poeng i siste renn. 

Saken ble tatt opp på LK-møtet mandag 30. oktober, der det ble foreslått et oppsett basert på det poengsystemet som brukes i bl.a. ScanCup. Dette poengsystemet differensierer mindre mellom de beste og nest beste – og nedover. Med dette systemet håper man å unngå for store poengdifferenser og at cupene er avgjort allerede etter 2-3 renn. LK vedtok å innføre dette, samt å droppe doble poeng i siste renn.

Ny ordning prøves ut sesongen 2017-18 og evalueres på Vårmøte Langrenn.

KRETSCUPER LANGRENN 2018

Her er ny poengskala som skal prøves ut i alle kretscuper sesongen 2017-18:

Plass Poeng
1 50
2 46
3 43
4 40
5 37
6 34
7 32
8 30
9 28
10 26
11 24
12 22
13 20
14 18
15 16
16 15
17 14
18 13
19 12
20 11
21 10
22 9
23 8
24 7
25 6
26 5
27 4
28 3
29 2
30 1
NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge