Hopp til innhold

Innspill til NSF valgkomité

Valgkomiteen i NSF ønsker innspill til gode kandidater til skistyret, grenkomiteer m.m. Er det noen aktuelle i DIN klubb?

Skitinget 2018 arrangeres i Stavanger 2-3. juni. Her skal det bl.a. velges nye tillitsvalgte til Skiforbundet, inkl. skistyre og grenkomiteer.

Valgkomiteen har begynt sitt arbeid og ønsker seg et best mulig utvalg av kandidater til de verv som skal bekles. De oppfordrer derfor alle skilubbene i Norges langstrakte land om å fremme forslag, dette er deres mulighet til å påvirke sammensetningen av Skiforbundets tillitsvalgte de neste to årene.

Det skal fremmes forslag på kandidater til følgende verv/komiteer:

  • Skistyret, herunder president, visepresident og 5 styremedlemmer
  • Leder og nestleder, samt 2-4 medlemmer i hver grenkomité
  • Kontrollkomiteen, leder og 3 medlemmer
  • Lov- og påtaleutvalget, leder og 3 medlemmer

Forslaget bes inneholde:

  • Navn og kontaktinformasjon for kandidat
  • Hvilket verv kandidaten foreslås til
  • Hvilken klubb kandidaten tilhører
  • Kort begrunnelse for forslaget, inkludert kort informasjon om kandidatens kompetanse

Forslagene sendes til valgkomiteens sekretær, Ingvild Bretten Berg, ingvild.berg@skiforbundet.no.
NB! For at din skikrets skal være orientert om klubbforslag i kretsen, ber vi om at dere setter skikretsen på kopi, oppland@skiforbundet.no

Forslagsfrist 1. mars.

KLIKK HER for å lese hele brevet fra valgkomiteen, sendt ut til alle klubber pr. e-post.

  

NIF-EPI03, 03