Hopp til innhold

Team Oppland HK

Team Oppland Hopp/Kombinert (TOHK) er et treningsfellesskap for hopp-og kombinertutøvere i aldersgruppen 12 år og eldre.

Målsetningen med teamet er å samle utøvere fra hele fylket for å skape en god arena for trening, lek og moro. Teamet skal gi et kvalitativt treningstilbud utover det klubbene har. Gjennom felleskapet ønsker man å skape et godt og sosialt miljø både for utøvere og foresatte. 

Teamet er organisert som et samarbeid mellom klubbene i fylket, Oppland Skikrets og NTG. Vi kan tilby alle våre utøvere godt kvalifiserte trenere både inne og i bakken.

NTG har et overordnet treningsfaglig ansvar.
Driften finansieres ved treningsavgifter, tilskudd og eventuelle sponsorinntekter.

Teamet representert på følgende plasser:

  • Midt-Gudbrandsdalen/ Jordalen
  • Lillehammer
  • Raufoss

Til vanlig gjennomføres treninger på de ulike stedene, men det blir også felles treninger og samlinger gjennom hele sesongen.

Aktivitetsplan - kommer!

Trenere 2018-19:
... hopp

... kombinert:

Referat høstmøte TOHK 05.09.18

Ønsker du mer informasjon? 
Kontakt den aktuelle treneren, eller en av oss i Teamledelsen:

   

NIF-EPI02, 02
Lars O. Berge