Hopp til innhold

Stavlengder og soner

På Skiforbundets høstmøte ble det vedtatt nye regler om stavlengder og stakefrie soner for sesongen 2016-17.

Formålet med disse nye og oppdaterte reglene er å forsøke å beholde diagonalgang som en klassisk teknikk i framtiden. Både FIS og NSF har beslutta at staking/pigging alene ikke er en fullverdi klassisk teknikk, og at den klassiske teknikken må reguleres i en større grad enn i dag hvis den skal beholdes som en konkurranseform i framtiden.

REGELENDRINGER 2016-17

STAVLENGDER 
I september 2016 ble følgende regler angående staver innført av FIS for alle FIS konkurranser. Disse reglene ble i oktober 2016 også beslutta innført i NSF sitt rennreglement og gjeldende for alle renn på Norges Skiforbunds terminliste.

NSF regel 343.8.1 (ny regel)
I konkurranser i klassisk teknikk, så må skistaver være maksimalt 83 % av utøvers høyde.
I fri teknikk må stavlengden være maksimalt 100 % av utøvers høyde.

Utøvers høyde er målt med skisko på et flatt underlag til toppen av hodet uten lue.
Stavlengden er målt fra spissen av staven til det øverste festepunktet for stavstroppen.

Alle desimaltall vil bli avrundet til den nærmeste centimeter som følgende: mindre enn 0,5 cm vil bli rundet ned, og 0,5 cm og mer vil bli rundet opp.


NSF regel 343.12.1 (oppdatert regel)
Det er tillatt å bytte stav under løpet i alle konkurranser bare hvis staven er ødelagt eller brukket.
I konkurranser i klassisk teknikk, så må stavene være i henhold til regel 343.8.1 hvis begge stavene byttes.
Det er imidlertid tillatt å bytte begge staver i «skiftebåser» halvveis i Skiathlon konkurranser.

Sjekking av regel 343.8.1 under konkurranse (kontroll av stavlengde):
Arrangør vil sørge for at måleutstyr (en eller to målestokker, platting, tabell) er tilgjengelig under trening dagen før eller om morgenen før konkurransen, slik at utøver kan sjekke sin egen stavlengde. En tabell skal settes opp ved siden av måleutstyret (se tabell under).

Hvis nødvendig skal det være mer enn ett sett med måleutstyr.
Det skal være mulig for arrangør å sjekke staver både før start og etter målgang.

Arrangør kan sjekke hver utøver før start og etter målgang, eller ta stikkprøver på noen av utøverne.
For turrenn skal det være måleutstyr ved hver inngang inn til startområdet/startbåsen.
For fellesstart, der det ikke er mulig å sjekke alle utøvere før start, skal arrangør sjekke etter målgang.

Tabell:

Utøvers høydemed skisko på 83%                          Maks stavlengde
200 166.00    166.00
199 165.17  165.00
198 164.34     164.00
197 163.51    164.00
196 162.68     163.00
195 161.85    162.00
194 161.02     161.00
193 160.19     160.00
192 159.36   159.00
191 158.53      159.00
190 157.70     158.00
189 156.87    157.00
188 156.04 156.00
187 155.21    155.00
186 154.38    154.00
185 153.55   154.00
184 152.72   153.00
183 151.89    152.00
182 151.06   151.00
181 150.23    150.00
180 149.40     149.00
179 148.57   149.00
178 147.74  148.00
177 146.91  147.00
176 146.08 146.00
175 145.25   145.00
174 144.42   144.00
173 143.59 144.00
172 142.76   143.00
171 141.93    142.00
170 141.10       141.00
169 140.27    140.00
168 139.44  139.00
167 138.61    139.00
166 137.78    138.00
165 136.95   137.00
164 136.12 136.00
163 135.29    135.00
162 134.46    134.00
161 133.63    134.00
osv    

STAKEFRIE SONER

Nytt for denne sesongen er at juryen kan forby bruk av en eller flere teknikker i markerte soner i løypa.

I juni 2016 ble følgende regel angående bruk av soner innført av FIS for alle FIS konkurranser.
Denne regelen ble i oktober 2016 også beslutta innført i Norges Skiforbunds rennreglement.

NSF regel 310.2.1.4 (ny regel)
Juryen kan forby bruk av en eller flere teknikker i markerte soner i løypa. Alle regelbrudd vil bli rapportert til juryen.

I NSF sitt høstmøte i oktober ble også følgende vedtak angående bruk av soner for sesongen 2016/17 fattet:

  • NSF skal som minimum ha soner på alle norgescuprenn junior, stafett i NM Junior, sprint og stafett i Hovedlandsrennet og på NC senior på Gålåsprinten 26-27. november.
  • Ordningen blir løpende vurdert gjennom sesongen.
  • Det kan fortsatt være mulig å innlemme flere renn i ordningen.
  • Skikretsen oppfordres til å prøve sone-ordningen.
  • Juryen har den endelige avgjørelsen i forhold til den praktiske gjennomføringen på rennstedet.


Gjennomføring av regel 310.2.1.4 under konkurranser (bruk av soner):
Der det planlegges bruk av sone, må arrangør informere utøvere og lagledere om dette, senest dagen før (lagledermøte eller nettside).

Informasjonen bør inneholde følgende ordlyd:
... Rennets jury har besluttet å innføre sone(r) der bare diagonalteknikk med diagonalbevegelser med både armer og bein er tillatt (i diagonalteknikk er bare en – eller ingen - stav i bakken til enhver tid). Alle andre teknikker er ikke tillatt. Soner vil bli tydelig markert med både skilt og linje i snøen (start og stopp), og funksjonærer med video samt jurymedlemmer vil sjekke om påbudet blir brutt. I tilfelle brudd så vil jury sanksjonere utøveren i henhold til regelboka.

Arrangør, sammen med jury, vil beslutte egnet sted for sone eller soner.
Det bør være mer enn en sone hvis løypa gås bare en runde.
Sonen bør være så lang som mulig, og legges i en motbakke der det er mest naturlig å gå diagonalgang med feste under skia i hele sonen, men bør starte et lite stykke opp i bakken og avsluttes før bakken flater ut.

   

NIF-EPI02, 02
Foto: Terje Bendiksby / NTB