Hopp til innhold

Skipolitisk dokument

Skipolitisk dokument 2016-20 er Skiforbundet handlingsplan for de fire neste årene. Hva betyr det for deg og din klubb?

Skipolitisk dokument (SPD) 2016-2020, som ble vedtatt på Skitinget i Trondheim i juni, skal sette retning for ski-Norge de neste fire årene. Både gjennom forbund, krets og klubb.

Skipolitisk dokument 2016-2020

SPD 2016-20 setter utøveren i sentrum, i forhold til ulike områder som arrangement, anlegg og trenere. Den legger også tydelige føringer for hva hhv. forbund, krets og klubb skal gjøre, med konkrete forslag til tiltak.

SPD var tema på skikretsens storsamling på Beitostølen i helga, både gjennom skipresidentens innledningstale og i egne arbeidsblokker - med mange engasjerte deltakere og gode, nyttige diskusjoner. Temaet ungdomsfrafallet ble spesielt belyst.

Skikretsens rolle
Oppland Skikrets ønsker å ta tak i de utfordringene som ligger i SPD 2016-20, sammen med klubbene i kretsen. Dette ønsker vi å gjøre gjennom å arrangere regionale møteplasser, der vi inviterer nøkkelpersoner i klubbene - både ledere, trenere, foreldre og utøvere - til å møte oss og diskutere hvordan vi skal utvikle skiidretten i Oppland på best mulig måte for alle.

Vi starter med Gudbrandsdalen, der vi håper å gjennomføre besøk i Midtdalen og Norddalen i løpet av oktober/november 2016. Følg med!

Klubbenes rolle
Vi oppfordrer alle klubber til å ta 'temperaturen' på egen krets på noen av de områdene som er beskrevet i SPD. Til dette kan dere bruke følgende skjema, som vist på storsamlingen på Beitostølen:

Ved å bruke fargekoder for å angi status, får dere raskt opp et bilde av hvordan det står til i deres klubb mht. de ulike satsningsområdene.

KLIKK HER for å laste ned skjemaet.

Skiforbundets utviklingsmodell (SUM)

nif-epi04, 04