Hopp til innhold

Overnatting 2016-17

Linker til bestilling av overnatting ifbm. Hovedlandsrenn, NM og Norgescup junior og senior er nå lagt ut. NB! Legg merke til ulike frister for bestilling!

NSF Langrenn er ikke helt klar med alle arrangører for sesongen 2016-17 enda, det mangler fortsatt et par arrangørsteder for NC senior. Men det er nå lagt ut linker til bestilling av overnatting for de rennene som er klare.

KLIKK HER for å komme til oversikten.

Nytt for sesongen 2016-17 er at Skiforbundet tester ut et nytt opplegg for overnatting ifbm. NM og NC junior.

Dette innebærer at NSF reserverer alle sengeplasser på arrangørstedet og fordeler på kretsene. Foreløpig fordelingsnøkkel er 1 leder pr. 4 utøvere. Dette er for å sikre at alle utøvere får overnatting nær stadion. Dersom det fortsatt er ledige senger når alle kretser har fått det de trenger, vil disse bli frigitt primo oktober - og vi kan prøve å få flere rom.

Foreldre kan gjerne bestille overnatting gjennom skikretsen som vanlig, slik at vi får oversikt over hvor mange som ønsker. Men vi oppfordrer dere også om å undersøke alternativ overnatting i privat regi allerede nå, for sikkerhets skyld, da vi vil ha færre senger til rådighet enn det vi har hatt tidligere år.

NB! For NM/NC senior og Hovedlandsrennet har kretsene direkte kontakt med hotellene og har reservert senger også til øvrig støtteapparat/foreldre.

Smøreboder 2016-17
Link til bestilling av smøreboder gjennom skikretsen vil legges ut så snart alle arrangørsteder er på plass, trolig primo september. Se egen informasjonsside.

 NSF Terminliste 2016-17

  

NIF-EPI03, 03