Hopp til innhold

Vegard Johnsen og Hanna Kongelf

Stipend Asgeir Cup 2016

Årets Asgeir Cup-stipend ble tildelt Vegard Johnsen og Hanna Kongelf, begge Lillehammer Skiklub, under helgens KM på Gålå.

Selv om Asgeir Cup har gått inn i historien og har blitt erstattet av Young Attacking Vikings f.o.m. 2016, videreføres stipendordningen som ble innført som en del av Asgeir Cup, nå som et eget Asgeir Cup Fond.

Pga. solid økonomi besluttet arrangørene av Asgeir Cup i sin tid å føre noe av overskuddet tilbake til de aktive gjennom et stipend som deles ut i 15-16 års-klassen, ett i gutteklassen og ett i jenteklassen - evnt. kun ett stipend i en av klassene, så fremt det er løpere som oppfyller kravene. 

Målet med stipendet er å motivere løpere til å satse på alpint og til å sette de positive utøverene i fokus.

Kriteriet  for stipendet er at det skal gå til en jente og/eller gutt i Oppland Skikrets som har hatt positiv sportslig utvikling det siste året. Det er en forutsetning at utøveren tar idretten seriøst og har mål om å forbedre sine prestasjoner. Løperen skal være et positivt element i sin klubb og et forbilde for yngre løpere. Oppland Skikrets velger ut en jury som kårer vineren(e). Stipendet skal gå til videre sportslig utvikling.

For 2016 ble stipendet økt til kr. 5000 pr. utøver.
Årets vinnere ble Vegard Johnsen og Hanna Kongelf, som begge kjører for Lillehammer Skiklub.

Ettersom årets Young Attacking Vikings kolliderte med Hovedlandsrennet på Bjorlig, ble utdelingen gjort i forbindele med KM alpint på Gålå.

Skikretsen gratulerer!

NIF-EPI03, 03