Hopp til innhold

Innspill hederspriser?

I forbindelse med Skitinget 2018 i Trondheim skal det deles ut hederspriser av ulike slag. Har DIN klubb noen som dere mener er aktuell til hederspris?

Tildeling av Norges Skiforbunds hedersbevisninger avgjøres av en egen komite på 5 medlemmer: NSFs Hedersbevisningskomite. 

Hedersbevisningskomiteen består p.t. av Sverre K. Seeberg (leder), Per Ottesen, Johan Baumann og Erik Røste.

Norges Skiforbund har flere ulike hedersbevisninger:
 * Norges Skiforbunds Plakett
 * Norges Skiforbunds Gullmedalje
 * Norges Skiforbunds Pokal

Norges Skiforbunds Plakett
... er forbundets høyeste utmerkelse og kan tildeles

  • enkeltpersoner for fremragende innsats for norsk og/eller internasjonalt skiidrett gjennom mange år, og kretser og lag, organisasjoner ( i og utenfor Norges Skiforbund)
  • skiløpere som har oppnådd fremragende resultater i internasjonale konkurranser over lengre tid hvor individuelle OL- og VM-gull og /eller WC sammenlagt legges til grunn for vurderingen.

NB! Tildelingen til disse skiløpere skjer etter endt karriere som aktiv. 


Norges Skiforbunds Gullmedalje

... kan tildeles

  • skiløpere som har oppnådd fremragende resultater i internasjonale og nasjonale konkurranser.
  • personer som på en spesiell måte har fremhevet seg i arbeid for norsk skiidrett.
  • utlendinger som har ydet NSF særlige tjenester eller som har medvirket til å styrke og utvide det internasjonale skisamarbeidet på en særlig fortjenestefull måte.

Norges Skiforbunds Pokal
... kan tildeles:

  • enkeltpersoner som erkjentlighet for stor innsats for skiidretten.
  • skistyremedlemmer og komiteledere som ved uttreden av Skistyret har virket i minst to perioder (4 år). Skistyremedlemmer og komiteledere som har virket kortere enn dette, vil bli vurdert ut i fra hvilket annet engasjement de har hatt innen skiidretten. 

Hedersbevisninger statutter
Historisk oversikt over tildelte hedersbevisninger

Innspill på kandidater
... sendes til oppland@skiforbundet.no innen søndag 3. april.

Skikretsen sender så en samlet forslagsliste for Oppland til hederspriskomiteen.

 

 

 

NIF-EPI02, 02