Hopp til innhold

Innspill til NSF valgkomité

Valgkomiteen i NSF ønsker innspill fra klubbene med forslag på egnede kandidater til styre og komiteer. Forslagsfrist 1. mars.

Skitinget 2016 nærmer seg - helgen 28-29. mai i Trondheim - og valgkomiteen i Norges Skiforbund har begynt sitt arbeid. De ønsker seg et best mulig utvalg av kandidater til de verv som skal bekles, og oppfordrer skiklubbene til å fremme forslag til kandidater.

Forslagsfrist er tirsdag 1. mars.

Forslagene sendes til valgkomiteens sekretær, Ingvild Bretten Berg, på epost: ingvild.berg@skiforbundet.no

Det skal fremmes forslag på kandidater til følgende verv/komiteer:
• Skistyret, herunder president, visepresident og 5 styremedlemmer
• Grenkomiteene, leder og nestleder, samt 2-4 medlemmer i hver grenkomite (alpinkomiteen, freestylekomiteen, hoppkomiteen, kombinertkomiteen, langrennskomiteen, telemarkkomiteen)
• Kontrollkomiteen, leder og 3 medlemmer
• Lov- og påtaleutvalget, leder og 3 medlemmer

Forslaget bes inneholde:
1. Navn på kandidat
2. Hvilket verv kandidaten foreslås til
3. Hvilken klubb kandidaten tilhører
4. Kort begrunnelse for forslaget inkludert kort informasjon om kandidatens kompetanse

Spørsmål?
Ved spørsmål vedrørende kandidater til skistyret, kontrollkomiteen og lov- og påtaleutvalget kan valgkomiteens leder kontaktes.

Ved spørsmål vedrørende kandidater til grenkomiteene kan leder av grenenes valgkomite kontaktes. Vedlagt finnes liste med navn og kontaktinformasjon til valgkomiteen.

KLIKK HER for oversikt over alle verv som skal bekles og kontaktinformasjon til valgkomiteene.

Med vennlig hilsen
Sverre K. Seeberg
Leder valgkomiteen

NIF-EPI03, 03