Hopp til innhold

Erik Røste og Nils Øveraas, styreleder i Redd Barna. (NTB scanpix)

NSF og Redd Barna

Redd Barna inngår nå et treårig samarbeid med Norges Skiforbund for å aktivisere flyktningbarn.

Sammen skal organisasjonene få barn og unge som har kommet til Norge med på skilek og vinteraktiviteter.


Kulturminister Linda Hofstad Helleland, Nils Øveraas, statsminister Erna Solberg og Erik Røste i Holmenkollen under signeringa søndag.

Skiforbundets styre vedtok i høst at de ønsket å bidra positivt i mottak av flyktninger som kommer til Norge. De ønsket særlig bidra i forhold til integrering og aktivisering av barn. De kontaktet Redd Barna som har drevet aktiviteter for flyktningbarn i Norge i over ti år.  Flyktningbarna vil bli invitert inn i lokale skiforeninger og skiskoler, og de vil få utstyr og bekledning så de kan få prøve seg i ulike vinteraktiviteter.  Flyktningbarn vil også bli invitert med på større arrangementer, nasjonalt og regionalt, som tilskuere og deltagere i egnede events.

- Vi ønsker å bidra til en bedre hverdag for barn som har flyktet til Norge, i et samarbeid mellom Redd Barna og oss, forteller assisterende generalsekretær i Norges Skiforbund, Ingvild Bretten Berg.

Samarbeidsavtalen ble signert i Holmenkollen i helga i forbindelse med World Cup-rennene. Der fikk 40 enslige mindreårige asylsøkere være publikum under hopprennet på søndag. Ungdommene kom sammen med frivillige fra Redd Barna, og ble møtt av representanter for Skiforbundet.

- Redd Barna er både stolt og glad for å signere denne avtalen med Skiforbundet. Å koble vår aktivitet til Skiforbundet og de lokale skiforeningene er en fantastisk mulighet for Redd Barna til å gi barna enda bedre opplevelser, videreutvikle våre aktiviteter og gi barn latter og moro med å være ute i vinter og snø, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna.

Både Raanes og Berg ser for seg et langsiktig samarbeid. Skiforbundet skal sammen med Redd Barna både aktivisere barn i asylmottak og barn som nylig er bosatt i en kommune.

- Å la barn som er nylig kommet til Norge få et positivt møte med vinteren og lokalsamfunnet gjennom dette samarbeidet tror Redd Barna også vil bidra positivt til integrering, sier Raanes.

Fakta

Skiforbundets hovedmålgruppe er barn og ungdom i alderen 6-19 år, og aktiviteten vil i hovedsak rette seg mot denne aldersgruppen. I tillegg vil Norges Skiforbund gjennomføre samarbeid på enkelte events og arrangement, der det er naturlig. Redd Barna er opptatt av at barn skal få være barn, og arbeider med å tilrettelegge for positive aktiviteter for unger som har vært på flukt.

NSF har i samarbeid med Redd Barna definert følgende formål for samarbeidet:

* Bidra til en bedre hverdag for barn som har flyktet til Norge

* Gi barna muligheter til å utfolde seg utfra egne forutsetninger

* Øke barnas kontakt med lokalsamfunnet de lever i

* Integrere barn i ordinær idrettslagsvirksomhet

Mulige aktiviteter:

* Arrangere skilek/vinteraktiviteter som integrert del av Redd Barnas frivillige grupper

* Invitere barn inn i lokale ski og vinteraktiviteter

* Invitere flyktningbarn med på større arrangementer, nasjonalt og regionalt, som tilskuere og deltakere i egnede events

* Tilrettelegge for at barn i mottak kan delta i skiaktivteter gjennom å gjøre utstyr og bekledning tilgjengelig

NIF-EPI01, 01