Hopp til innhold

NIFs Flyktningfond åpnet igjen (Geir Owe Fredheim)

NIFs Flyktningfond

Idrettens Flyktningfond er nå åpent igjen, alle idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner. Søknadsfrist 13. mars.

Det har nå kommet inn nye midler fra IOC, Gjensidigestiftelsen og Kulturdepartementet til NIF sitt Flyktningfond.

Idrettsstyret åpnet Norges Idrettsforbunds Flyktningfond i september 2015, og med midler fra NIFs egenkapital, Inkludering- og Mangfoldsdirektoratet og Kavlifondet mottok 92 idrettslag midler for å bidra med aktivitet på mottak eller å inkludere nylig bosatte i det lokale idrettslaget. Nå er det kommet inn friske midler og over 3 millioner skal fordeles. Alle idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til ulike tiltak. 

I følge NIF skal rapportene vise at midler fra fondet har bidratt til at over 3000 flyktninger er blitt aktivisert, og de aller fleste idrettslag skal videreføre aktiviteten. 

Les mer på NIFs hjemmesider. 

Søknadsfrist for NIFs Flykningfond er 13.mars!

Alle idrettslag kan søke om inntil 25.000 kroner til:
 - Idrettsaktivitet i mottak
 - Inkludering i idrettslaget

Søknad for idrettslag til NIFs Flyktningfond.

   

nif-epi04, 04