Hopp til innhold

Tildeling prosjektmidler

Det kom inn to søknader prosjektmidler for idrett og lek for barn og unge bosatt på asylmottak i Oppland. Men det er fortsatt penger i potten!

Styret i Oppland Skikrets har tildelt inntil kr. 10.000 i prosjektmidler til Kvam IL og Øyer-Tretten IF.

Men - det er fortsatt penger i potten, og interesserte klubber bes ta kontakt med skikretskontoret - oppland@skiforbundet.no eller tlf. 977 71 953 (Ellie) 

Kriteriene er de samme som i opprinnelig utlysning, se under, førstemann til mølla gjelder!
_________________________________________

Utlysning av midler for idrett og lek for barn og unge bosatt på asylmottak i Oppland

Idrettsbevegelsen har som målsetting å skape inkludering og integrering og har strukturer for å sette dette ut i praksis gjennom sine lag og foreninger.

«Idrettsglede for alle» er et levende og aktiv mål som kan gjøre en forskjell – også for barn og unge som er bosatt i asylmottak. De trenger å bli kjent med leken og idrettsgleden! Opplands skiklubber og –lag er eksperter på å skape aktivitet i et vinterkledd Norge og skikretsen ønsker å bistå klubbmiljøer som vil skape aktivitet ved asylmottak. Med ansvarlige aktivitetsledere og idrettens fellesverdier er vi sikre på at klubbene kan gjøre en forskjell.

Styret i Oppland Skikrets har bevilget kr. 50.000,- til aktiviteter ved mottakene.

Søknadskriterier:

  • Maksimum kr. 10.000 per klubb,
    prosjektmidler utbetales klubb når tiltaket er rapportert og ferdig.
  • Aktiviteter skal rettes mot barn og unge – ved asylmottaket
  • Minimum 4 aktivitetsøkter i løpet av vinteren
  • Fokus på lek utendørs, med ski, miniski, akebrett e.l., gjerne sammen med klubbens egne barn 
  • Aktivitetsledere må ha politiattest
  • Søknadsfrist 15. januar 2016

Søknadsfrist: 15. januar 2016

Søknad sendes til oppland@skiforbundet.no
Svar på søknad gis umiddelbart etter søknadsfrist

   

 

nif-epi04, 04