Hopp til innhold

Spillemidler 2015

Det er klart for årets runde for å søke på spillemidler øremerket prepareringsutstyr langrenn, søknadsfrist 1. oktober.

Tilskuddsrammen for 2015 vil bli avklart fra Norges Idrettsforbund på bakgrunn av innkomne søknader. For 2014 var rammen på ca 7,5 mill kr.

Dette er den tredje og dermed siste tildelingsåret i denne ordningen, men NSF vil arbeide for å få ordningen overført som en del av den ordinære spillemiddelordningen.

Hvem kan søke:
Klubber med medlemskap i Norges Skiforbund.

Gjennomføring:
Tildelingssum til hver klubb/søker er begrenset til maksimalt 1/3 av utstyrskostnaden, maksimalt inntil 300.000 kroner i tilskudd.

 * Ved kjøp av brukt utstyr må utstyret koste minimum 150.000 kroner.
 * Det er ingen minimumskostnad ved kjøp av nytt utstyr.
 * Som for utstyrsordningen generelt, gjelder støtten for innkjøp av utstyr fra hele 2015.

Støtteordningen til prepareringsutstyr følger retningslinjene gitt fra Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund for spillemidlet til utstyr. Dette gjelder bl.a. krav til rapportering og utbetaling av midlene. Se forøvrig informasjon som ligger på www.idrett.no. Unntaket for prepareringsutstyr er at de som får tildelt midler, rapporterer direkte til Skiforbundet og ikke via klubben online.

Hva kan det søkes om?
Det kan søkes om utstyr til langrennsrelatert aktivitet. Kulturdepartementet har bestemt denne prioriteringen. NSF vil jobbe for at også de andre grenene vil bli tatt med i støtteordningen.

Det kan gis tilskudd til løypemaskiner med glattebrett, fres, sporfres og sporsetter. matte, slodd og sporsetter til snøscooter og ATV. (Ikke snøscooter og ATV).

Det kan gis tilskudd til både nytt og brukt utstyr.
NB! Utstyret må være kjøpt i 2015 for å kunne få tilskudd.

Søknadsfrist 1. oktober!
 
* Skikretsene innstiller i prioritert rekkefølge søknader fra sine klubber innen 15. oktober. 
* Forhåndsgodkjenning/avslag gis søkerne innen 1. november av NSF.
* Rapportering skal skje i henhold til ordningen generelt med innsending av kvitteringer innen utgangen av mars 2016.

søknadsskjema

NIF-EPI02, 02
NTB scanpix