Hopp til innhold

Mesterskapstilskudd

Oppland fylkeskommune gir tilskudd til investering i anlegg eller utstyr i forbindelse med store idrettsarrangement. Søknadsfrist 1. november.

Til sammen 550 000 kroner skal fordeles til anlegg og arrangører av store idrettsmesterskap i Oppland.

Ordningen gjelder primært for internasjonale og nasjonale mesterskap, men det kan også søkes om støtte til ressurskrevende krets- eller fylkesmesterskap og større nasjonale eller internasjonale cuper. Tilskuddet skal benyttes til tiltak eller utstyr som medfører en permanent standardheving av anlegget hvor arrangementet avholdes.

Les mer på Fylkeskommunen sine nettsider.