Hopp til innhold

Reglement Regionscup

Det er ønskelig å videreføre samarbeidet om regionscup i Hedmark og Oppland kommende sesong. Forslag til reglement er nå lagt ut til høring i klubbene. Svarfrist 1. september.

Skikretsene ser for seg totalt fire renn, men dette må vurderes på nytt når søknadene om renn foreligger fra begge kretser. Frist for å søke renn er 1. september, se egen sak på hjemmesiden.

Regionscupen arrangeres som samlingshelg over to dager, med renn søndag. Det er ønskelig at det er renn for alle klasser, både under 12år og over 18 år.

RENNREGLEMENT TIL HØRING

Hoppklasser
RC A k60 liten fart fra 13-18år
RC B k60 stor fart fra 13 -18år
RC C k40 fra 12 -18år
RC D k25 fra 12 -18år

I tillegg kommer åpne klasser/mix klasser i alle bakker til og med k40. Regionscupen er for utøvere fra 12-18år, og det er ønskelig fra skikretsens side at arrangørene setter opp klasser for eldre utøvere.

For øvrig følges gjeldende rennreglement fra NSF.
Sammenlagtcup hopp; høyest poengsum vinner.

Kombinertklasser
RC A; 4 km
RC B; 3km
RC C; 2km
RC D; 1,5km

Poeng: 1.omgang teller i kombinert, 1 poeng i hopp utgjør 2 sek for Gundermetoden eller, 1 poeng i hopp utgjør 2 m i Gausdalsspiralen.

For øvrig følges gjeldende rennreglement fra NSF.
Sammenlagt kombinert; seier = 25, 2.= 20, 3.= 15, 4.=14, 5.= 13 osv nedover.

Ingen start => 0 poeng

Premiering sammenlagt:
De 3 beste i hver klasse premieres + uttrekkspremier.
Arrangør styrer premiering i enkeltrenn.

Endring av klasse
Man kan endre klasse i løpet av sesongen. Man blir premiert i den klassen man har flest renn. Ved like mange renn blir man premiert der man avslutter.

Regionscupen arrangeres som samlingshelg med trening/ barmark/ halltrening dag 1 og renn dag 2.

Det vil være fokus på å skaffe mulighet til billig overnatting, skikretsstyret må bidra ift dette, både mht. det praktiske og kostnader.

Det har også kommet forslag om foredrag på kvelden som f.eks anti-doping, LTAD-modellen, ernæring osv.

Innspill/tilbakemeldinger mht. reglement og gjennomføring
... sendes til leder i hoppkomiteen, Linda Svendsrud, svendsrud.linda@gmail.com. Siste frist 1. september!

Endelig reglement vedtas på felles styresamling i september.

Hele referatet fra samarbeidsmøtet mellom skikretsene 29. juni kan leses HER.

 

nif-epi04, 04