Hopp til innhold

Vellykket skikretsting

Gode diskusjoner, viktige vedtak med framtidsfokus og et spennende styre er på plass etter skikretsens ting på Ilsetra.

Det nyvalgte skikretsstyret
... er som følger, en fin blanding av nye og gamle medlemmer:

Leder                    Marit Roland Udnæs, Lillehammer Skiklub (gjenvalg) 
Nestleder             Audun Skattebo, Sør-Fron IL (ny)
Medlem                Fred Arne Hessen, Dombås IL (gjenvalg)        
Medlem                Sandra Alise Lyngstad, Søre Ål IL (gjenvalg) 
Medlem                Goro Rykhus, Peer Gynt Alpin (ny)
Medlem                Ragnvald Steile, Biri IL (ny)

Leder langrenn    Torbjørn Broks Pettersen, Øyer-Tretten IF  (ny)
Leder alpint          Pål Vist, Gjøvik Skiklubb  (gjenvalg)
Leder hopp           Linda Svendsrud, Gausdal Skilag  (ny)
Leder kombinert  Kjetil Dahlen, Søre Ål IL  (gjenvalg)
Leder telemark     Boye Skøre, Vang IL  (gjenvalg)
Leder freestyle      Stein Ove Kvatningen, Dombås IL (gjenvalg)


Bak f.v. Audun Skattebo, Torbjørn Broks Pettersen, Pål Vist, Kjetil Dahlen og Fred Arne Hessen,
foran f.v. Boye Skøre, Marit Roland Udnæs og Sandra Alise Lyngstad.
Ragnvald Steile, Goro Rykhus, Linda Svendsrud og Stein Ove Kvatningen var ikke til stede.

Anleggsplan 2015-17
... ble lagt fram og godkjent på skikretstinget. Anleggsutvalget, ledet av Fred Arne Hessen, har gjort en kjempejobb med kartlegging av alle skianlegg i kretsen. både små og store. I tillegg legger planen føringer for hvilke prioriteringer skikretsen skal gjøre de kommende årene.

Det ble imidlertid presisiert at den nye anleggsplanen skal være et levende dokument, som vil endres/justeres i takt med det som skjer i bygd og by i Oppland.

Det er laget en egen side for Anlegg på skikretsens hjemmesider, klikk her. Der kan dere også lese mer om Skiforbundets nyetablerte struktur og prosedyrer for anleggsrådgivning og homologering.

Handlingsplan 2015-17
... ble godkjent slik den ble lagt fram på Tinget. Planen trekker linjene ned til krets- og klubbnivå fra skiforbundets Skipolitiske dokument 2012-16 og vil være skikretsstyrets arbeidsdokument de neste to årene. Handlingsplanen har sju satsningsområder:

* Breddeidrett (Barn, ungdom og voksne)
* Toppidrett
* Arrangement
* Anlegg
* Antidoping
* Kompetanse
* Organisasjon, økonomi og kommunikasjon

Oppretting av kompetansestilling
Skikretstinget sa enstemmig ja til  kretsstyrets forslag om å opprette en toårig prosjektstilling knyttet til kompetanseutvikling på klubbnivå. Det legges opp til en 50% stilling over to år, og deler av stillingen vil finansieres av fri egenkapital gjennom planlagte underskuddsbudsjett for 2016 og 2017. Skikretsen vil jobbe for et samarbeid med Hedmark Skikrets og flere for å kunne få til en 100% stilling. Det må nå jobbes med en konkret prosjektbeskrivelse, inkl. stillingsinstruks. Stillingsutlysning vil bli lagt ut i løpet av høsten 2015.

 Protokoll
... fra skikretstinget vil bli lagt ut på hjemmesidene så snart den er klar.

Takk!
... til alle delegater og gjester, nye og gamle styremedlemmer, valg- og kontrollkomite, dirigent Jan Arild Berg og 16 år gamle Åsne Børtnes, som underholdt med nydelig sang under fredagens Tingmiddag.

Forhåndssak om Skikretstinget 2015

 

 

NIF-EPI02, 02