Hopp til innhold

Fra venstre: Vidar Løfshus, Anne Margrethe Bøe (Statens Vegvesen), Pål Golberg, Anders Gløersen, Simen Sveen, Sjur Røthe og Ivar Ringen (Trygg Trafikk).

Unngå rulleskiulykker

NSF frykter at en kraftig økning av rulleskiløpere kan føre til flere alvorlige trafikkulykker. Nå får forbundet hjelp av Statens Vegvesen og Trygg Trafikk.

Flere kjente skiløpere som Therese Johaug, Kristin Størmer Steira og Øystein Pettersen har vært involvert i trafikkulykker på rulleski de siste åra. Mens det tidligere stort sett var aktive skiløpere som trente på rulleski, har mosjonistene nå kommet etter.  Nå går skiforbundet sammen med Statens vegvesen og Trygg Trafikk for å forebygge rulleskiulykker i trafikken. Skiskytterforbundet støtter også arbeidet. Ifølge Skiforbundet er salget av rulleski økt med 30 prosent de siste åra.

- Det er en kjensgjerning at alle ikke er like flinke på rulleski. Det kan føre til flere rulleskiulykker. Vi trenger et sett Fjellvettregler for rulleskiløpere. Det gjelder både aktive skiløpere og mosjonister, sier Åge Skinstad i Norges skiforbund.

To drept
Han får støtte av Ivar Ringen i Trygg Trafikk og Anne Margrete Bøe i Statens vegvesen 

- I 2013 hadde vi to tragiske dødsfall på rulleski. Hvis ikke rulleskiløperne selv, trenere og ledere tar inn over seg at det er krevende å trene på rulleski i trafikken vil vi få flere alvorlige rulleskiulykker, sier Ringen. Vegvesenet og Trygg trafikk ser klare likhetstrekk mellom syklister og rulleskiløpere i trafikken.

- Begge er myke trafikanter som er sårbare i trafikken. Samtidig mener en del bilførere at de reduserer framkommeligheten for biltrafikken. Vi må ta hensyn til hverandre ute i trafikken slik at det ikke spisser seg unødvendig, sier Bøe.

Rulleskikameratene har følgende budskap til aktive rulleskiløpere og mosjonister:

  • Tren på trygge veger hvor du er godt kjent.
  • Kle deg synlig i trafikken og bruk refleks - bruk alltid hjelm
  • Dropp musikk på øra slik at du har alle sanser skjerpet
  • Ta hensyn til andre trafikanter, særlig fotgjengere og bilister
  • Gå en i bredden når du skøyter - unntaksvis to i bredden ved klassisk stil

Leder og treneransvar
- Vi har et særlig ansvar for å lære barn og unge gode rulleskivaner. Det får vi ikke til hvis ikke særlig trenere i langrenns- og skiskyttermiljøet tar tak. Det er et lederansvar i idretten. Vi vil gjerne at skiforeldre etterlyser dette, sier Åge Skinstad.

RULLESKIVETTREGLER
1) For å trene i trafikken må du beherske rulleski godt. Dette gjelder særlig bremsing og vending.
2) All opplæring og undervisning må skje på steder uten biltrafikk.
3) Barn under 15 år bør ikke gå på rulleski på trafikkerte veier.
4 )Ved bruk av veibanen går du i hovedsak på høyre side av veien.
5) Tren kun på steder hvor du er godt kjent. Unngå stor trafikk, farlige utforkjøringer, svinger og veikryss.
6) Gi tydelige signaler til andre trafikanter og gjør deg forstått i trafikken.
7) Kle deg synlig og bruk alltid refleks. Treningen bør foregå i dagslys.
8) Bruk alltid hjelm. Glem heller ikke briller som beskytter øynene.
9) Unngå musikk i ørene for å ha fullt fokus i trafikken.

Utarbeidet av Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Statens vegvesen og Trygg Trafikk.

NIF-EPI03, 03