Hopp til innhold

Behold idrett og kultur!

Oppland Skikrets støtter Lillehammer Skiklub vedr. opprettholdelse av skilinjetilbudet ved Lillehammer Vgs. avd. sør.

Last ned signert støtteerklæring som pdf

Vi minner også om folkemøtet om idretts- og kulturlinjer i Håkons Hall torsdag 4. juni kl. 18.00!

Støtteerklæring vedrørende opprettholdelse av skilinjetilbudet ved Lillehammer Vgs. avd. sør

Oppland Skikrets og Langrennskomiteen i skikretsen mener at tilbudet som Oppland Fylkeskommune i samarbeid med Lillehammer Skiklub har opprettet gjennom etableringen av ei skilinje ved Lillehammer Vgs. avd. sør, bør bestå i framtiden. Dette begrunnes ut fra følgende:

Sportslig
Isolert sett har tilbudet svært stor betydning for enkeltutøvere som ønsker å satse, men ikke nødvendigvis kommer inn på NTG. Generelt sett har tilbudet derfor stor betydning for framtidig rekruttering inn mot seniornivå i skisporten, så vel som å beholde aktive juniorer i skimiljøet.

I tillegg gir tilbudet utøvere fra mindre miljøer mulighet til å trene sammen i større miljøer – dette er viktig, kanskje spesielt for jentene!

Faglig
Dagens tilbud ved Lillehammer Vgs. gir utøvere mulighet til å kombinere toppidrett med et bredt utvalg av programfag. På den måten oppnår de ønsket kompetanse og mulighet til å satse på sin idrett, uten at det går på bekostning av skolegangen!

De løperne som velger et slikt toppidrettstilbud må på et generelt nivå framvise struktur, evne til å prioritere, og handlekraft. På lang sikt vil vi påstå at dette er egenskaper som etterspørres i et framtidig utviklingsperspektiv, både innenfor idretten og i samfunnet forøvrig.

Generelt
Skilinja bidrar i dag til å understøtte Oppland Fylkeskommunes satsing på idrett, og markering av Lillehammer som en destinasjon for idrett, arrangementer og bolyst. I alle overordnede utviklingsplaner for fylket, helt ned på kommunalt nivå, har nettopp disse elementene et særskilt fokus. Dersom Oppland Fylkeskommune velger å legge ned et slikt tilbud, vil det være med på å undergrave et framtidig potensiale for videre næringsutvikling.

Lillehammer, 3. juni 2015

For Oppland Skikrets
 * Hanne Kvåle, Leder for langrennskomiteen i Oppland Skikrets
 * Marit Roland Udnæs, Leder Oppland Skikrets

 

NIF-EPI01, 01