Hopp til innhold

NSF hopp utlyser midler

... til bruk i klubb eller krets. Målet er å få med flere og få flere til å bli lenger i idretten. Søknadsfrist 20. juni.

Utfordringen for mange klubbmiljøer er å sikre god bredde, samtidig som en skal få frem gode utøvere.

Vi ser at det tilbudet som barn og unge får i skiklubbene, ofte er knyttet til ren konkurranseaktivitet. Vi er ikke like flinke til å ta vare på de som ikke ønsker å satse. I tillegg ønsker vi at de som driver med konkurranseaktivitet, skal holde på lenger. Dette er kjente problemstillinger for mange lokale trenere og foreldre.

Vi ønsker med disse midlene å bidra til at dere i klubb iverksetter gode tiltak innenfor de ovennevnte problemstillingene, slik at skiidretten kan få erfaringer fra gode piloter på hvordan klubber kan tilrettelegge for dette.

Vi deler ut midler hvert år i tre år. De som søker må forplikte seg til å delta med et 3-årig pilotprosjekt slik at vi får kontinuitet i aktiviteten.

Vi ønsker at tiltakene skal være innenfor vår utviklingsmodell som er basert på LTAD. Vår utviklingsmodell finner dere her:

 Søknaden sendes til tore.ovregard@skiforbundet.no, på eget skjema

Dere kan søke på midler innenfor følgende piloter:

A
«Hvordan legge til rette for aktivitet i klubb for barn og ungdom som har lyst til å trene sammen i klubben, men ikke nødvendigvis ønsker å konkurrere» 

1. Pilotprosjekt i klubb: 
Tilskudd til IL som etablerer lavterskeltilbud til barn og ungdom

2. Pilotprosjekt i klubb: 
Tilskudd til IL som iverksetter tiltak i klubb der skigrener/andre idretter tilbyr felles treningstilbud/ lavterskeltilbud for barn og ungdom.

 
«Hvordan få flere utøvere til å drive med konkurranseaktivitet lenger»

3. Pilotprosjekt i klubb: 
Tilskudd til IL som etablerer gode tiltak i klubben for barn og ungdom som driver med konkurranseaktivitet, slik at flest mulig holder på lengst mulig. 

Søknadsfrist er 20. juni.

 Bruk eget skjema på søknaden

nif-epi04, 04