Hopp til innhold

Skikretsting og Vårmøter

Oppland Skikrets inviterer til Ting og Vårmøter alle grener 5-6. juni. Alle tingdokumenter er nå lagt ut, sak oppdatert 5. juni.

Hvor?
På Ilsetra - på Hafjelltoppen i Øyer, fredag 5. og lørdag 6. juni 2015.
Innkalling 

Tingdokumenter 2015

NB! Tingdokumenter må medbringes til Tinget!

Deltakere
Påmeldte deltakere pr. 5. juni
Sjekk oversikten og gi tilbakemelding til kretskontoret dersom det er noe som skal endres.

Rammeprogram:
Fredag 5. juni
 * Kl. 17.30    Innsjekk og servering av rundstykker, vafler e.l.
 * Kl. 18.00    Tingforhandlinger
 * Kl. 21.00    Tingmiddag  m/ underholdningsinnslag

Lørdag 6. juni
 * Kl. 09.00    Felles åpning med representanter fra skistyret og YOG2016.
 * Kl. 10.00     Vårmøte grener
 * Kl. 12.00      Plakettutdeling
 * Kl. 13.00      Lunsj

Mer informasjon om vårmøtene legges ut så snart det er klart.

Priser
Skikretsen inviterer til tingmiddag fredag kveld, ekskl. drikkevarer.
Utover dette dekker klubbene kostnadene.

Overnattingen på Ilsetra skjer i moderne leiligheter. I hver leilighet finnes to soverom, oppholdsrom og et bad. Man kan velge mellom følgende to alternativ, begge med 1/1-pensjon inkludert:  

 ** Alt. 1:  Overnatting i leilighet alene, kr. 1.250
 ** Alt. 2: Overnatting i leilighet i eget rom, deler bad med én person, kr. 950

For de som ikke ønsker overnatting, bestilles dagpakker
 **  Dagpakke fredag (for de som deltar kun på Tinget), kr. 150
 **  Dagpakke fredag og lørdag  inkl.  lunsj på lørdag, kr. 430
 **  Dagpakke lørdag inkl. lunsj, kr. 380
 **  Dagpakke lørdag uten lunsj (for de som kun deltar på Vårmøte), kr. 150

 Agenda for Skikretstinget
 * Godkjenne fremmøtte representanter
 * Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
 * Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til å underskrive protokollen
 * Beretninger 2013-15
 * Regnskap for skikretsen 2013 og 2014, i revidert stand
 * Innkomne forslag og saker
 * Fastsette lagskontingent 2015 og 2016
 * Rammebudsjett 2016-17 for skikretsen
 * Handlingsplan for skikretsen 2015-17, som del av gjennomføringen av NSFs strategiplan
 * Valg 

 

 

NIF-EPI01, 01