Hopp til innhold

Puljeinndeling LF og HL

Oversikten over puljeinndeling for Landsfinalen (U14) og Hovedlandsrennet (U16) er nå klare.

Oppland Skikrets kvalifisering LF 2015
Oppland Skikrets kvalifisering HL 2015
NB!  Begge dokumentene er i excel-format, det er to ark i hver fil, hhv. 'Poeng etter renn' og 'Rangering og puljer'.  Dersom dere får spørsmål om brukernavn og passord, klikk på Avbryt/Cancel.

For evt. spørsmål ta kontakt med Bernhard Sæthereng, bernhard.sethereng@hebb.no, tlf. 415 55 455
 _____________________________

Reglene for beregning av poeng under vinterens kvalifiseringsrenn U14 og U16 er klare, som vedtatt på høstmøte 23.10.14. 

Poeng etter plassering U14 og U16

* 1.plass 15 p, 2. plass 12 p. 3. plass 10 p, 4plass 9 p, 5. plass 8 p …..  12. plass 1 p 13. plass 0 p
* Dårligste plassering i hver gren strykes
* Summen av poeng i hver enkelt gren gir puljeplassering i denne grenen

* Ved poenglikhet gjelder antall besteplassering, antall nest-beste plasseringer etc
   Ved fortsatt poenglikhet gjelder minste sum av renntider
   Ved fortsatt poenglikhet gjelder loddtrekning     

* Hvis det ikke er mulig å avholde SG kvalikrenn gjelder puljeplassering fra SSL  også for SG

* Puljeplassering fra SG gjelder for utfor (kun HL)

Endring vedtatt på Høstmøte 23.10.14:
Gjennomkjøringer til Utfor HL og SG LF gjelder som kvalik for SG, hvis det ikke blir gjennomført kvalikrenn SG. Kvalik SSL avgjør pulje for gjennomkjøringene.

Eksempel puljeplassering
... Løper A har 1., 1., 3. og 4. plass som tellende
... Løper B har 1., 1., 3., og 6. plass som tellende
     --> Løper A får puljeplass foran B

... Løper C har 3., 3., 5. og  7.
... Løper D har 3., 3., 5. og 7.
     -->Her er det poenglikhet
.... Sum sluttid løper C er 166,39 sek
... Sum sluttid løper D er 164,4 sek
     --> Løper D blir rangert foran D

Alpinkomiteen har rett til å forbigå reglene for puljeplassering i helt særskilte tilfeller, f.eks.når en beviselig bedre løper har vært skadet og dermed ikke har fått deltatt på tilstrekkelig antall kvalikrenn.


Oppdatert regel 26.01.15:

Alpinkomiteen i Oppland Skikrets (AK) besluttet 26. januar 2015 at løpere som er uttatt av Norges Skiforbund for å representere Norge eller tatt ut på NSF samling i etterkant av ECO-cup, gis 15 poeng for de kvalikrennene som de er forhindret fra å delta i.

AK beklager sterkt at dette ikke har vært kommunisert til alle løpere, men kun til de løperne som var uttatt til NSF-samling.

Dette har vært en ny problemstilling for AK, og vi har i ettertid sett at regelen bør justeres litt for sesongen 2015-2016:

  • Løper uttatt til å representere Norge på renn i utlandet som kolliderer med kretsens kvalikrenn, gis 15 poeng for de rennene han/hun er forhindret fra å delta i. Eksempler på slike renn er Pokal Loka, Topolino og Whistler.
  • Løper uttatt til samling i regi av Norges Skiforbund gis 12 poeng for de rennene løperen er forhindret å delta i. Denne tildelingen gis for kun en NSF-samling
  • Det er en forutsetning for tildeling av disse kvalikpoengene at løperen faktisk deltar på utenlandsrennet eller NSF-samlingen.