Hopp til innhold

Trenerkurs Alpint

Oppland Skikrets arrangerer Trenerkurs ifbm. breddesamlingene i 2015. Sak oppdatert 3. mars med diverse kursmateriale samt informasjon om E-læringsmodulene!

Oppland Skikrets arrangerer flere breddesamlinger våren og høsten 2015. Trenerkursene (etter ny trenerløype) legges parallelt med disse samlingene. Det vil være mulig å ta både Trener I og Trener II hver for seg, eller ta begge kursene parallelt. For å kunne ta bare Trener II, må du har gjennomført gammelt Trener 1- og 2-kurs etter gammel trenerløype.

Del 1 av kurset ble arrangert på Skei 27. februar - 1. mars.

Del 2 av kurset arrangeres i forbindelse med breddesamlingen som er planlagt helgen 8.-10. mai 2015. E-læringsoppgavene må være gjort før denne samlingen, se litt lenger ned.

NB! De som ikke hadde anledning til å være med på del 1, kan bli med fra del 2 og fullføre teori del 1 ved siden av på de to neste samlingene. Send en e-post til oppland@skiforbundet.no dersom du ønsker å henge deg på!

Kursplan Trener I Alpint 
Oversikt kurslitteratur Trener I alpint
Presentasjon fra Del 1 på Skei: Trenerrollen

E-læringsmoduler Trenerløypa, klikk her
 * Trenerrollen
  *
Idrett uten skader
 * Aldersrelatert trening 1
 *
Barneidrettens verdigrunnlag
 *
Ski for funksjonshemmede, klikk her
     ...  p.s. IKKE Idrett for funksjonshemmede!!

Tilgang til kurset:
Når en melder seg inn på kurs i Min Idrett har man en bruker ID / evt. må det opprettes en i MinIdrett:
  
1. https://minidrett.nif.no/ øverst høyre "Ny bruker"
   2. https://kurs.idrett.no/ øverst høyre "Logg inn"

__________________________________

Datoene for de tre første kurshelgene og breddesamlingene er satt opp som følger:

27. februar - 1. mars, Skei:
… Kursoppstart Trener I: Trenerrollen, grunnteknikk korte/lange svinger

8-10. mai, Gålå/Raudalen:
… Trener I: Intro fart, SSL
… Trener II: Kursoppstart

20-21. juni,  Lillehammer:
… Trener I: Barmark, førstehjelp avslutning.
… Trener II: Barmark, Ironman

Oktober, Juvass:
… Trener II: 2 dager, ski/barmark

November, Skei:
… Trener II: 3 dager, ski/oppsummering

_______________________________

De nye trenerkursene i alpint er utviklet etter en ny modell som er felles for all idrett. Den nye trenerløypa for alpint ble lansert på Geilo høsten 2014. Kursene våre er tenkt som en start på et samarbeidsprosjekt mellom NSF, NTG Lillehammer og Oppland Skikrets.

Trener I (tilsvarer gammelt Trener 1 og Trener 2)
retter seg mot alpintrening for barn 6-12 år, med grunnleggende teori og praksis for læring og utvikling. Kurset tar sikte på å utdanne nye trenere eller gi foreldre god innsikt i barnas alpine utvikling. Det er tenkt å rekruttere deltakere fra foreldre med barn på breddesamling, utøvere som vil starte på en trenerutdanning og ellers er det åpent for alle. Tanken er at vi bruker den kompetansen som er samlet i forbindelse med samlingene, til å utdanne nye trenere og bevisste foreldre.

Trener II (tilsvarer gammelt Trener 3)
retter seg mot videreutvikling av alpinister i aldersgruppen U14 og U16. Fokus er «Trene for å trene», utvikling av ferdigheter og systematisering av trening. Vi prøver å få det til slik at dette kurset kan gjennomføres både av de som har nye Trener I eller tilsvarende ofra før, og de som starter på Trener I nå. Praksiskravet etter Trener I oppfylles i løpet av kursperioden for å få godkjent Trener II- kurset.


Instruktører (
med forbehold om endringer):
Einar Witteveen (hovedinstruktør), Sturla Gulbrandsen, Bjørn Tore Staurset, Bernhard Sæthereng , NTG-trenere og klubbtrenere

Overnatting
Organiseres på egen hånd, se invitasjonene til breddesamlingene etter hvert som de legges ut.

Pris
Trener I:   Kr. 1.000  (for deltakere fra annen krets, kr. 1.500)
Trener II:  Kr. 2.000 (for deltakere fra annen krets, kr. 3.000) 
Klubbvis etterfakturering.

NB!
Heiskort og overnatting kommer i tillegg
Spør evt. klubben din om støtteordninger.

Påmelding 
Påmeldingsfristen gikk ut 25. februar. Etternølere som ønsker å henge seg på fra andre samling, sender en e-post til oppland@skiforbundet.no

Spørsmål?
Kontakt Bernhard Sæthereng, tlf. 415 55 455, bernhard.sethereng@hebb.no  eller Einar Witteveen, tlf. 90175969,
einar.witteveen@skiforbundet.no

Skihilsen fra
Alpinkomiteen
Oppland Skikrets
v/Bernhard Sæthereng

 

 

nif-epi04, 04