Hopp til innhold

Hvordan kan vi hjelpe?

Brev fra skikretsstyret til klubbene om hvordan kan skiidretten bidra og hjelpe i flyktningsituasjonen i Oppland.

Til
alle skiklubber i Oppland
__________________

Idrettsbevegelsen har som målsetting å skape inkludering og integrering og har strukturer for å sette dette ut i praksis. «Idrettsglede for alle» er et levende og aktiv mål som kan gjøre en forskjell – også for de som skal bosette seg og tilpasse seg et nytt samfunn, uavhengig av årsaken til at de har kommet hit. Mange av de som kommer hit nå, blir værende og skal integreres i våre lokalsamfunn.

Vi er alle berørt av flyktningsituasjonen i Europa, og et økende antall mennesker ønsker å gjøre noe for de som kommer til oss. Frivilligheten i Norge bidrar på mange måter for å avhjelpe den vanskelige situasjonen nyankomne flyktninger og asylsøker opplever og møter ved ankomst til Norge og i asylmottak. Idretten i Norge stiller også opp. Idrettsutstyr og klær er gitt til asylmottak og trenere gir av sin tid og bidrar til lek, idrettsaktivitet og -glede.

Norges Idrettsforund (NIF) har bevilget midler som klubber kan søke på via idrettskretsene. Norges Skiforbund (NSF) og Redd Barna har inngått et samarbeid rettet mot asylmottak og er i ferd med å stake ut råd og retningslinjer for klubber som ønsker å bidra.

Hvordan kan DIN klubb bidra?
Det er derimot ikke noe hinder for at vi allerede nå kan gjøre noe. Klubber i lokalsamfunn i nærheten av asylmottak oppfordres til å ta kontakt og invitere flyktninger inn i idrettens fellesskap og gjennom dette synliggjøre idrettens kraft på lokalplan. Oppland Skikrets består nesten 100 lokale skilag og klubber, og vi håper at dere vil diskutere gode tiltak i egen klubb.

Vinteren nærmer seg og alle barn bør få oppleve gleden i det å leke ute. Usikkerhet over fremtiden, utrygghet og frykt kan gjøres litt enklere å håndtere med et tilbud om lek og idrett med jevnaldrende som snakker samme språk – idrettens språk!

Lykke til i et viktig arbeid, som vi håper at dere vil engasjere dere i.

Oppland Skikrets vil informere nærmere om avtalen mellom NSF og Redd Barns og også publisere støtteordninger, tips og råd for idrett og aktivitet for flyktninger.

Med hilsen
styret i Oppland Skikrets,
Lillehammer 14. november 2015