Hopp til innhold

Idrettsregistreringen 2015

Idrettsregistreringen 2015 er åpen. Alle idrettslag må rapportere nøkkelinformasjon til NIF via en nettbasert løsning, siste frist 31. januar.

Alle idrettslag i Norge skal ha mottatt en e-post fra Norges idrettsforbund vedr Idrettsregistreringen 2015. 

NB! Det er særdeles viktig at den enkelte skigruppe i alle klubber legger inn tallene for aktiviteten utført i 2014.
Vi minner også om at tallene for ski innen et idrettslag er antall barn, unge og voksne som driver vedvarende skiaktivitet i løpet av et kalenderår (minimum 3 ganger i løpet av året).


VIKTIG! Hvordan telle aktive medlemmer i fleridrettslag?
Idrettsregistreringen er både en medlems- og aktivitetsregistrering innen skiaktivitet i en klubb med mange forskjellige aktiviteter.

De fleste av skikretsen klubber er fleridrettslag. Antall medlemmer i en klubb er samtlige medlemmer uavhengig av aktivitet, mens medlemmer innad i et idrettslag kan drive med mange forskjellige aktiviteter. Det er derfor viktig at spesielt barn og unge fremkommer i dette oppsettet. Man kan f.eks. delta både i barneidrett, langrenn, hopp, fotball, håndball osv. i samme idrettslag. Total medlemstallet kan da være 500, mens aktivitetstallet kan være 2500. Det samme gjelder for voksne.

Husk også alle voksne som deltar i turrenn aktiviteter både på klubb, krets og nasjonalt nivå. Jo mer dere klarer å vise til skiaktivitet innad i et fleridrettslag, jo mer kan dere også 'kreve' av midler fra hovedlaget til nettopp deres aktivitet

I tillegg skal personer tilknyttet arrangementer føres opp.
Ingen aktiviteter drives av seg selv. Det er alltid voksne med. Enten som trenere, ledere, tilretteleggere eller andre støttefunksjoner.

Aktiv i flere skigrener?
Når det gjelder de enkelte skigrener, må dere også huske å differensiere innad. Det er klubber som har både langrenn, hopp, alpint, kombinert freestyle/freeski og telemark i sine rekker. Noen driver også med flere skigrener. Disse skal da føres opp på flere grener, samt rulleski. Det kan f.eks. være utøvere som både kjører alpint og freeski.

Funksjonshemmede
Husk også at klubber som har funksjonshemmede medlemmer, skal disse føres opp på eget punkt.

Fristen må overholdes!
Rapportering til NIF er et krav til samtlige idrettslag. Fristen er 31. januar kl. 24.00. Unnlater idrettslaget å gjøre dette, kan idrettslaget gå glipp av tilskudd og i ytterste konsekvens kan idrettslaget miste sitt medlemskap i NIF og i tilknyttede særforbund jf. NIFs lov § 10-2.

Hvem skal svare?
Styret i idrettslaget er ansvarlig for at det rapporteres korrekte data. Det er imidlertid naturlig at registreringen utføres av den som er ansvarlig for medlemsoversikten i idrettslaget.

Vi ber om at den enkelte leder av skigruppen legger inn tallene for total skiaktivitet i laget, men husk å konferere med de andre grenene slik at alt kommer med og ikke kun en gren. Klubber som får tallene lagt inn av en person i laget som ikke er oppdatert innen skiaktiviteten, får dessverre som regel helt feil tall ut.

Det er viktig at dere rapporterer inn korrekte tall, da tallene fra Idrettsregistreringen danner grunnlag for ulike økonomisk støtteordninger (lokale aktivitetsmidler, utstyrsmidler, kommunale midler etc). Videre er tallene fra idrettsregistreringen grunnlag for statistikker om og for idretten.

Spørsmål?
Hvis du har problem med registreringen som veiledningene ikke svarer på, kan du kontakte NIFs IT-support på e-post: ir@idrettsforbundet.no eller telefon 03615 (åpent 08:00 – 20:00 hverdager).

NIFs nyutviklede medlemsadministrasjon, KlubbAdmin, forenkler idrettslagets håndtering av medlemmer og er enkel å bruke. KlubbAdmin vil på sikt erstatte dagens løsning for den årlige Idrettsregistreringen. Mer informasjon om KlubbAdmin finner du https://klubbadmin.nif.no/default.aspx

Les mer om Idrettsregistreringen 2015

 

 

 


 

Les mer om Idrettsregistreringen: http://www.idrett.no/tema/idrettsregistreringen/Sider/Idrettsregistrering.aspx                                                                                 

nif-epi04, 04