Hopp til innhold

Deltakelse NC hopp

NSF Hopp har hatt en gjennomgang av regelverket og har sendt ut en presisering vedrørende løpere i RC-alder og deltakelse i Norgescup.

Løpere i RC-alder som vurderes gode nok til å kunne kvalifisere seg til NC A gjennom deltakelse i NC B, kan meldes på til NC-renn i sin region.

Det innebærer at løpere tilhørende region nord/Trønderhopp, midt/Lillehammer, vest/Flying team Vikersund ikke kan meldes på til NC renn i region øst/Kollenhopp, med mindre de gjennom renn i sin region har kvalifisert seg til NC A eller har vært blant de fem til seks beste i foregående NC-konkurranse i NC B.

Løpere som oppfyller kravet til å ha vært blant de fem til seks beste, men som ikke har kvalifisert seg til NC A, kan meldes på til renn utenfor egen region, men påmeldingen skal være godkjent av tilhørende regionteam sin hovedtrener.

Så fremt det arrangeres regionrenn i den regionen det går NC-renn, kan bare løpere i RC-alder som tilhører NC A eller Elite, meldes på til NC-rennet.

Løpere som ikke oppfyller disse kravene, kan heller ikke benyttes som prøvehoppere i NC-renn. Løpere i RC-alder kan uansett ikke benyttes som prøvehoppere i NC-renn så lenge det arrangeres RC/regioncup i tilhørende region.

Med hilsen
NSF Hopp
v/ Morten Lein

NIF-EPI01, 01