Hopp til innhold

Overnatting/smøreboder

Informasjon, priser og linker til bestilling av overnatting og smøreboder til HL, NM- og Norges Cup-renn sesongen 2014-15 er nå lagt ut.

Det er laget en oversiktsside, der dere også finner egne sider for hvert enkelt arrangement.

Vær spesielt oppmerksom på de ulike tidsfristene, det varierer fra hotell til hotell.

Skikretsen utfakturer klubb/team i etterkant av hvert renn. Prisene i oversikten er iht. inngåtte avtaler, men kan bli justert litt opp eller ned ved endelig fakturering. Skikretsen skal ikke tjene penger på dette og utfakturerer i tråd med reell faktura fra hotellet.

NB! Frist for bestilling av smøreplasser til alle renn er allerede 10. november!

NIF-EPI03, 03