Hopp til innhold

Team NTG-20

NTG-20 er et treningstilbud for utøvere 19-22 år bosatt på Lillehammer som ikke har et opplegg i klubb eller team.

NTG-20 er et samarbeid mellom NTG Geilo og NTG Lillehammer, som et tilbud til avgangselever som bor på Lillehammer. Samtidig er det også tiltenkt utøvere fra Hovden vdg. skole og i Oppland Skikrets i aldersgruppen 19-22 år.

Formålet med NTG-20 er å hjelpe utøverne videre i satsningen og få flere til å satse på en seniorkarriere.

Oppstart for NTG-20
Oppstartsmøte ble avholdt 20. august, 16 løpere var til stede. 8-9 av disse ønsker også samlingspakken, men de resterende bare ønsker fellestreningene.

Åpne fellesøkter
Det er tenkt 2 fellesøkter i uka i perioden 20. august – 15. desember, og 1 fellesøkt per uke i januar-mars.

Dette er ment for de utøverne som har et godt sportslig opplegg gjennom krets/klubb/team etc, men som ønsker et fast treningstilbud i hverdagen.

Pris for dette er tiltenkt 5000 kr.

Det å delta på U20 forplikter og vi forventer at man deltar på flest mulig fellesøkter og er en positiv bidragsyter på økter.

Organisator/rådgiver/teknikk-veileder
Vi har fått på plass en person til å lede de ukentlige fellesøktene. Dette er Øyvind Trøen, som har bred erfaring som aktiv utøver og som besitter god kompetanse på teknikkveiledning og treningsplanlegging.

Se nettside: http://maalstreken.no/om-oss/lillehammer/yvind-tr-en.html

Tiltenkte arbeidsoppgaver for trener
 *
Oppfølging/veiledning 8-15 utøvere

 *  1-2 egne fellestreninger pr uke som er fast intervall (lørdag) (elghufs Hafjell, rulleski intervall) og fast langtur (søndag) (rulleski eller løp)
Dette er økter som i perioder kan organiseres og gjennomføres på andre dager og tidspunkter enn helg som passer trenerens og utøverens hverdag.

 * Utarbeide periodeplan for fellesøktene
 * Veiledning på teknikk

Tilbud treningssamlinger:
 *
Uke 38    Samling Geilo, (overnatting Bardøla mandag-fredag med full pensjon)
 * Uke 42    Hjemmesamling Lillehammer (bor hjemme, enkelte måltider)
 * Uke 46   Snøsamling Geilo, (overnatting Bardøla mandag-fredag med full pensjon)
 * Uke 51    Samling Skeikampen (mandag-fredag med full pensjon)

Andre samlinger:
 *
To åpne samlinger med Team veidekke innlandet. Ekstra kostnad.
 * Åpen jr. samling med Oppland skikrets uke 40. Ekstra kostnad

Prisen for samlingsopplegget er 10.000 og inkluderer alt det overnevnte,  eksklusive «andre samlinger».

 For spørsmål, ta kontakt med Daniel Lunde, daniel.lunde@ntg.no

Hilsen trenerteamet ved NTG

NIF-EPI01, 01